Kömürcü and içerek göreve başladı

Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen Recep Kömürcü, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapılan törenle, and içerek göreve başladı. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Kömürcü'nün, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini savunarak, görevini sorumluluk bilinci içinde Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak yerine getireceğinden kuşkusu olmadığını belirtti.
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 29 Aralık 2008 Pazartesi, 10:45

Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen Recep Kömürcü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle and içerek, görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapılan törene, Gül, Toptan ve Erdoğan'ın yanı sıra Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ile Hayati Yazıcı, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yüksek yargı organlarının bazı üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Kömürcü, konukları, salonun girişinde karşıladı.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi üyelerinin, görevlerine başlamadan önce and içmelerini zorunlu kılan 2949 sayılı ''Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun''un 7. maddesi uyarınca düzenlenen and içme törenini onurlandırdıkları için konuklara teşekkür etti.

Kanunun 7. maddesi uyarınca ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını korumak, Anayasa Mahkemesi üyeliği görevini doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde yerine getirmek'' sözlerini içeren andın içilmesi zorunluluğunun büyük anlam taşıdığını vurgulayan Kılıç, anayasaların genel olarak devletin temel yapısını ve işleyişini gösteren, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, devlet gücünü sınırlayan, toplumun barış içinde özgür ortamda yaşamasını sağlayan temel hukuk kurallarının yer aldığı metinler olduğunu ifade etti. Kılıç, şöyle devam etti:
''Tarih ve Türk ulusu önünde yüklenilen sorumluluğun önemini vurgulayan and içme töreninin anayasaya sadakat görevini de simgelediği kuşkusuzdur. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasanın 148. maddesi ile diğer maddelerinde öngörülen görevlerin yerine getirilmesi ve tanınan yetkilerin kullanılmasında, Anayasanın, tüm kurallarıyla birlikte ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu belirleyen 2. maddesini ve hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği ilke ve devrimleriyle medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağının özenle vurgulandığı başlangıç bölümünü de göz önünde tutmak zorundadırlar.
Anayasa Mahkemesi, kurulduğu 1962 yılından bu güne kadar, Anayasanın bütünlüğünü korumak ve işlerliğini sağlamak suretiyle tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirme çabalarını içtenlikle özveriyle sürdürmektedir. Mahkemenin bağımsız ve güvenceli yapısı ödünsüz görev yapma anlayışını egemen kılacak bir çalışma ortamını oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalamış, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasını tam bir yansızlık içinde koruyucusu ve en büyük güvencesi olacaktır.''

Kılıç, son derece onurlu ancak aynı ölçüde de sorumluluk gerektiren Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine bugün başlayacak üyenin ''anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini savunarak, görevini sorumluluk bilinci içinde Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak yerine getireceğinin'' kuşkusuz olduğunu kaydetti. Kılıç, ''Kendisine emanet edilen Anayasanın temel ilkelerinin doğasını ve genetik yapısını bozmadan sürdüreceği görev anlayışı, biraz sonra yapacağı yeminin en önemli sonucu olacaktır'' diye konuştu.

"Güç kazandıracak"

Recep Kömürcü'nün 15 Ekim 2008'de Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekliye ayrılan Ali Güzel'den boşalan Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine 4 Aralık 2008'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla seçildiğini hatırlatan Kılıç, Kömürcü'nün özgeçmişi hakkında da bilgi verdi.

Kömürcü'nün erdemli kişiliği, bilgi birikimi, mesleğindeki başarıları ve deneyimlerinin Anayasa Mahkemesi'ndeki çalışmalarının da güvencesi olacağını dile getiren Kılıç, ''Anayasa yargısı alanında olduğu kadar, Anayasada öngörülen öteki görevlerin yerine getirilmesinde de olumlu katkılarıyla Anayasa Mahkemesi'ne güç kazandıracağına inandığım Sayın Kömürcü'ye bu onurlu görevinde başarılar diliyorum'' dedi.

Haşim Kılıç, konuşmasını, ''2008 yılının son günlerinde, çocukların bombalandığı bir dünyadan barışın, özgürlüğün, insan onurunun yüceldiği bir dünyada buluşma dileğiyle 2009 yılının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum'' diye tamamladı.

Kılıç'ın konuşmasının ardından Recep Kömürcü, and içti. Daha sonra, Kılıç, Kömürcü'ye kisvesini giydirdi.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Gerçeker, Kılıç'ın makamında bir süre sohbet etti.

"Karışıklık oldu"

Kılıç, mahkeme çıkışında, konuklarını uğurlarken, gazetecilerin, ''And içme sırasında konukların bazılarının ayağa kalktığı, bazılarının kalkmadığı görüldü. Uygulama nasıldır?'' sorusu üzerine, ''Bu konuda bir karışıklık oldu. Ama normalde bütün yemin törenlerinde ayağa kalkılıyor ama orada Yüce Divan'daki uygulama ile buradaki uygulama arasında bir sıkıntı oldu'' dedi.

''Tüm katılımcıların mı kalkması gerekiyordu?'' sorusuna Haşim Kılıç, ''Evet'' yanıtını verdi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.