Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin 1 Mayıs 2008 tarihli genelgeyi, Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık Belediye Başkanlığı yönünden iptal eden Danıştay 8. Daire kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
Yayınlanma tarihi: 29 Aralık 2008 Pazartesi, 15:58

Giresun Bulancak ilçesi Kovanlık Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin 1 Mayıs 2008 tarih ve 2008/34 sayılı genelgenin iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin 5747 sayılı Kanun ile ilgili kararını hatırlatarak, kararda, genelgenin dayanağı 5747 sayılı yasanın geçici 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiğine hükmetmişti. Daire, bu gerekçelerle, 5747 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 1 Mayıs 2008 gün ve 2008/34 sayılı genelgenin, davacı belediyeye hasren iptaline, oy birliği ile karar vermişti.

Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 8. Daire'nin kararını temyiz ederek bozulmasını ve öncelikle Daire kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bugün toplanarak yürütmenin durdurulması istemini görüştü.

Kurul, İçişleri Bakanlığının, Danıştay 8. Daire kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti. Kurul'un gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kanuna ilişkin kararının ardından bu belediyeler açısından yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığı belirtilerek, Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımından itibaren dava açan belediyelerin tüzel kişiliğinin devam edeceği kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay 8. Dairesi ile Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararlarını dikkate alarak, 5747 sayılı kanunun kısmi iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı 6 Aralık 2008'den itibaren 60 gün içinde dava açan belde belediyelerinin (862) yerel seçimlere katılabileceğine karar vermişti.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.