''Anayasa'yı ihlal söz konusu''

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Zühtü Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne rektör atamasının yürütmesinin durdurulması kararıyla ilgili olarak ''Burada Anayasa'yı ihlal söz konusu'' dedi.
Yayınlanma tarihi: 30 Aralık 2008 Salı, 11:00

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Zühtü Arslan, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 9 Eylül Üniversitesi'ne rektör atama işleminin yürütmesini durduran kararının, Anayasa'nın 105 ve 125. maddelerine aykırı olduğunu söyledi.

''Anayasa'nın açıkça ihlal edildiğini'' ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Çünkü Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler denetlenemiyor. Ama İdare Mahkemesi'nin kararı denetlenebileceğini gösteriyor. Gerçi mahkeme 'zincirleme işlemler' gerekçesiyle bunu yaptığını belirtiyor ama sonuçta Cumhurbaşkanı'nın işleminin yürütmesi durduruluyor. Yani siz açıkça Anayasa'nın yargı denetimine kapattığı bir idari işlemi yargıya açmış oluyorsunuz. Bu denetim mutlaka yapılacaksa, en azından Cumhurbaşkanı'nın önüne gitmeden yapılması lazım. Bu aşamada idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararı verebilir hatta iptal kararı da verebilir. Ama cumhurbaşkanı işlem yaptıktan sonra artık bunun yargı konusu olmaması gerekir.''

Rektör adayları listesi Cumhurbaşkanı'na sunulmadan önce iki aşamadan geçtiğini, üniversitenin, seçilen 6 kişinin ismini YÖK'e bildirdiğini, YÖK'ün de bu isimler arasından 3'ünü belirlediğini anımsatan Arslan, bu işlemlere karşı dava açılabileceğini belirterek, ''Cumhurbaşkanı atamayı yaptıktan sonra artık bu işlemin Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlem olduğunu'' kaydetti.

''Cumhurbaşkanının bütün işlemlerinin aslında zincirleme işlemler olduğu'' görüşünü ifade eden Arslan, ''Çünkü Anayasa Mahkemesi üyelerini atarken de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini atarken de Cumhurbaşkanı kendisine sunulan adaylar arasından seçerek atama yapar. O nedenle bunu gerekçe gösterirseniz Cumhurbaşkanı'nın her türlü tek başına yaptığı işlemi yargıya açıp denetleyebilirsiniz'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idari işlemlerin denetime açık tutulması gerektiğini söyleyen Arslan, bunun savunulabileceğini, ancak bunun anayasa değişikliği gerektirdiğini yineledi. Arslan, ''Anayasa hükmü burada dururken, Anayasa hükmü açıkken bunu dolanarak geçersiz kılamazsınız. Anayasa'da 105 ve 125. maddeler kaldığı sürece bunu yapamazsınız. Bunun yoruma muhtaç bir yanı yok. Çok açık. Rektör atamaları Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı bir işlemdir. Cumhurbaşkanı bu yetkisini tek başına kullanıyor. Bu durumda bir yargı organının, idare mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararı vermesi Anayasa'yı ihlalle sonuçlanacaktır'' dedi.

Arslan, bu tür durumlarda ''Cumhurbaşkanı'nın atamaları biraz bekletebileceğini'', eğer itiraz edilecekse veya dava açılacaksa bu aşamada sonuçlanabileceğini ifade etti. Arslan, ''Cumhurbaşkanı imza atmadan, işlem yapmadan bu kararlar verilirse Anayasa'ya aykırı olmaz. Mesela Cumhurbaşkanı, adaylar kendisine bildirildikten sonra bunu 10-15 gün bekletirse bu süre içinde itirazlar söz konusu olabilir, davalar açılabilir ve YÖK'ün işlemlerine karşı yargı yoluna gidilebilir. O zaman Anayasa'ya aykırılık olmaz YÖK'ün işlemini iptal ettirmiş olursunuz'' diye konuştu.

Yüksek Askeri Şura kararları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararlarının da yargıya götürülemediğini kaydeden Arslan, prensip olarak bütün idari işlemlerin yargıya açık olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Zühtü Arslan, bu aşamada yapılması gerekenin ''anayasa değişikliğine gidilerek Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemlerin, yargıya kapalı diğer işlemlerle birlikte yargıya açılması; Anayasa değiştirilinceye kadar da Cumhurbaşkanı atama yapmadan önce yargı mekanizmasının işletilmesi'' olduğunu belirtti.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.