TL geri dönüyor

Türk Lirası (TL), 2005 yılında altı sıfır atıldıktan sonra Yeni Türk Lirası'na (YTL) bıraktığı yerini yarından itibaren geri alıyor. Yeni kupürleri ve dizaynı ile bütünüyle değişen TL, gelişmiş güvenlik önlemleri ile kullanıma sunulacak. Hala kullanılan YTL banknot ve madeni paralar 2009 yılının sonuna kadar geçerli olacak ve 2009 yılı boyunca tüm banka şubeleri, para değişimi yapacak.
Yayınlanma tarihi: 31 Aralık 2008 Çarşamba, 09:09

Türk Lirası (TL), Yeni Türk Lirası'na (YTL) bıraktığı yerini geri alıyor. YTL'de en yüksek kupür 100 olmasına karşın TL'de 200 olacak. YTL'de en küçük kupür olan 1 YTL kaldırılırken, 1 TL yalnızca madeni para olarak basılacak. Yeni paranın kupürlerinde Yunus Emre gibi mevcuttan farklı resimler de bulunacak. Kağıt paraların boyutları da küçülecek. Paralar, görme engellilerin parayı tanıyabilmesi için gerekli dizayna sahip olacak.

Para değişim işlemleri 2009'da tüm bankalarda yapılacak

Halen kullanılan YTL banknot ve madeni paralar 2009 yılının sonuna kadar geçerli olacak. 2009 yılı boyunca Yeni Türk Lirası ve Türk Lirası banknot ve madeni paralar birlikte tedavül edecek.

Birlikte tedavül döneminde (2009 yılı boyunca) tüm banka şubeleri, kasalarında Türk Lirası banknot ve madeni para olması durumunda değişim yapacak. Ancak, YTL banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 10 yıl, madeni paralar ise 1 yıl boyunca (zaman aşımı süresince) Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.

TL banknotlarda, görme engelliler için YTL banknotlardaki mevcut güvenlik özelliklerine ilave olarak, farklı değerdeki banknotlar farklı boyutlarda basıldı, ayrıca kabartma baskı özelliğinden etkin bir şekilde yararlanıldı.

Sahte parayı ayırmanın yolları

Yeni paradaki güvenlik önlemleri çerçevesinde yurttaşların, sahte parayı ayırmak için şu özelliklere dikkat etmesi gerekecek:

Kabartma Baskı: Banknotun ön yüzünde farklı yerlerde bulunur ve dokunulduğunda hissedilir.

Gizli Görüntü: Banknota yatay konumda ve göz hizasında bakıldığında, Atatürk portresinin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içinde kupür değeri görülür.

Holografik Şerit Folyo: Banknot tasarımıyla uyumlu çeşitli motiflerden oluşur. Banknota farklı açılardan bakıldığında bu motifler renkli ve parlak yansımalar verir. Dikdörtgen şekil içindeki 'TL' harfleri kupür değerine dönüşür.

Renk Değiştiren Şerit: Banknota farklı açılardan bakıldığında altın sarısına dönüşür. Üzerinde kupür değeri ve 'TL' harfleri bulunur.

Emniyet Şeridi: Kağıda gömülü olarak yer alır. Üzerinde kupür değeri ile 'TL' harfleri bulunur. Banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden de kesintisiz bir hat şeklinde görülür.

Filigran: Banknotların ön yüzünde bulunan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren sayıdan oluşur. Banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden de görülür.

Bütünleşik Görüntü: Banknot ışığa tutulduğunda sol üst kenarda yer alan şekiller arka yüzdeki şekillerle birleşerek kupür değerini oluşturur.

Mikro Yazı: Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki kupür değeri ve 'TL' harfleri ile holografik şerit folyo üzerindeki dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarındaki 'TCMB' ibaresi mikro yazılıdır.

Mini Yazı: Banknotların ön ve arka yüzünde mini yazılar bulunmaktadır.

Banknotlar Arasında Boyut Farkı: Farklı değerdeki 6 banknot, 6 farklı boyuttadır. Banknotların uzun kenarlarında 6 mm, kısa kenarlarında ise ikili gruplar halinde 4 mm fark bulunmaktadır.

Renklendirilmiş Banknot Kağıdı: Banknotlarda beyaz kağıt değil, kupürün hakim renginin tonunda açık renkte kağıt kullanılmıştır.

Açıklamada, para ile ilgili mesleklerde çalışan profesyonellerin mor ışık (UV ışık) yardımıyla tespit edebilecekleri güvenlik özellikleri ise şu şekilde belirtildi:

Banknot kâğıdında bulunan ve normalde görülmeyen kılcal lifler UV ışık altında mavi ve kırmızı renkte parlama verir.

Atatürk portresi üzerinde kupür değeri ve 'TL' harfleri belirerek kırmızı renkte parlama verir.

Emniyet şeridinde 5-10 TL için mavi, 20-50 TL için kırmızı, 100-200 TL için sarı renkte parlama görülür.

'Kırmızı' seri ve sıra numarasında 'canlı ve parlak 'kırmızı', 'siyah' seri ve sıra numarasında "sarımsı yeşil" parlama görülür.

Banknot kağıdı UV ışık altında parlama yapmaz.

Menkul kıymetler etkilenmeyecek

TL'ye geçiş menkul kıymetlerin nominal değerlerini etkilemeyecek. 1 Ocak 2009 tarihinden önce YTL ile aynı tutarda TL olarak düzenlenen hukuki araçlar geçerli kabul edilecek. Aynı şekilde, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra YTL olarak düzenlenen hukuki araçlar geçerli olacak, aynı tutarda TL olarak işlem görecek.

Bir hukuki araçta yer alan TL kaydının 1 Ocak 2005 tarihinden öncesine mi yoksa, 1 Ocak 2009 tarihinden sonrasına mı ilişkin olduğu konusunda, işlemin temelindeki hukuki ilişki araştırılarak, başka bir delil bulunmadığı takdirde değer ölçüsündeki aşırı farklılık, hayatın olağan akışına uygun olup olmama hususları değerlendirilerek yargı organlarınca giderilebilecek.

YTL olarak düzenlenen sözleşmeler aynı değer ölçüsünde TL olarak işlem görecek. Bu sözleşmelerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL'ye dönüştürülmesi zorunlu olmayacak. Mevcut sözleşmeler geçerliliğini koruyacak. Bununla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra düzenlenen yeni sözleşmeler TL üzerinden düzenlenecek.

1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla, YTL üzerinden düzenlenen tüm hesaplar tutarda herhangi bir değişiklik olmaksızın doğrudan TL'ye dönüştürülecek. Mevduat hesap cüzdanları veya hesap numaraları değişmeyecek. Bununla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni yapılacak işlemler TL üzerinden kaydedilecek. Dolayısıyla, dönüşüm için bankaya müracaat edilmesine gerek bulunmayacak.

Keşide tarihi 1 Ocak 2009 tarihinden önce veya sonra olan ve aynı değer ölçüsünde YTL ya da TL olarak düzenlenen bir çek, 1 Ocak 2009 tarihinden önce ibraz edilirse, TL henüz tedavülde olmadığından YTL olarak işlem görecek; 1 Ocak 2009 tarihinden sonra ibraz edilirse TL olarak işlem görecek. Ayrıca, YTL üzerinden basılan eski çek karneleri 1 Ocak 2009 tarihinden sonra da YTL ibaresinin keşideci tarafından TL olarak düzeltilip paraflanması suretiyle kullanılabilecek.

2008 vergi beyannameleri TL olarak verilecek

2008 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olmakla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra verilecek (KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi vb.) beyannameler TL ve Kuruş olarak düzenlenecek.

Vergilendirme dönemi normal olan mükellefler 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarını TL ve Kr olarak yapacaklar. Maliye Bakanlığı'nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ise 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle geçici mizan çıkartarak mizanda yer alan hesaplardaki para birimini TL ve Kr olarak düzeltecekler ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren de muhasebe kayıtlarını TL ve Kr olarak yapacaklar.

Etiket değişimi 2010'da

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, mal ve hizmet bedellerini gösteren etiket, tarife ve fiyat listelerinde fiyatların sadece Türk Lirası veya kısaca "TL" ya da Kuruş veya kısaca "Kr" olarak gösterilmesi yeterli olacak. Fiyatların kısaca "YTL" ve "YKr" şeklinde gösterildiği, halen kullanılmakta olan etiket, tarife ve fiyat listelerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında da kullanılması mümkün olacak. Ancak, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren fiyatların Türk Lirası veya kısaca "TL" ya da Kuruş veya kısaca "Kr" şeklinde gösterilmesi zorunlu tutulacak.

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş döneminde, otomatik para çekme makinelerinde (ATM'lerde) hem YTL, hem de TL banknot bulunabilecek. Para yatırmalı ATM'lere 2009 yılı boyunca YTL veya TL banknot yatırılabilecek. Ancak, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sadece TL banknotların kullanılması gerekecek. Nakit ödemeler ister YTL, ister TL banknotlar ile yapılsın, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra kayıtlar TL üzerinden yapılacak.

ATM'lerden TL çekebilmek için ATM'lerin TL'ye uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL'ye dönüşümü tamamlanmış olan ATM'lerden TL banknot çekilebilecek. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ATM'lerden sadece TL banknot çekilebilecek.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.