Mühendislerden "yerli kaynak" uyarısı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, doğalgazda dışa bağımlılığın ve son üç yıldır doğalgaz sevkiyatında yapılan kesintilerin yarattığı sorunların, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru ciddi bir yönelimle aşılabileceğini bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 6 Ocak 2009 Salı, 12:22

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, doğalgaz sorununa karşı "yerli kaynak" uyarısı yaptı.

Koramaz yaptığı açıklamada, Rusya'dan Batı Hattından yapılan gaz ithalatının Rusya-Ukrayna arasındaki ödeme sorunu nedeniyle durmasının, Ocak 2006'da Rusya ve İran'ın, Ocak 2007 ve Ocak 2008 döneminde de İran'ın Türkiye'ye sattığı doğalgazı azaltmasını anımsattığını belirtti. Koramaz, "Kronikleşen sorun, çeşitli gerekçelerle bugün Rusya'nın, yarın 'arz sıkıntısı, fiyat sorunu' veya başka bir nedenle İran'ın Türkiye'ye sattığı gazı azaltmasıyla açıklanamayacak ve iddiaların aksine 'üç beş gün içinde' çözümlenmeyecek kadar ciddi bir sorundur. Son üç yılın Ocak aylarında yaşanan gelişmeler bu gerçeğe işaret etmektedir" dedi.

Koramaz, sorunun temelinde yıllardır çeşitli siyasal iktidarlarca enerji sektöründe izlenen yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık vermeyen, enerjide serbestleştirme politikaları ve dışa bağımlılığın bulunduğunu vurguladı.

Koramaz söz konusu çarpık politikalar nedeniyle yaşananları şöyle sıraladı:

"-Zengin linyit ve taş kömürü kaynakları yeterli bir şekilde değerlendirilmedi. Bugünkü elektrik üretim kapasitesinin dörtte biri oranında 10 bin MW kapasite ömür yakıtlı santraller kurulmadı.

-Özelleştirileceği gerekçesiyle mevcut linyit yakıtlı santrallerde gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, bakım ve onarım çalışmaları yeterli düzeyde yapılmadı.

-Zengin hidrolik kaynaklarının yalnızca 1/4'i değerlendirildi, yapımı süren santrallerin süresi içinde bitirilmesi için DSİ'ye yeterli kaynak aktarılmadı, hidrolik enerjinin değerlendirilmesi özel sektörün istemlerine bırakıldı.

-Yerli rüzgar, jeotermal, güneş ve biyoyakıt enerji kaynakları yeterince değerlendirilmedi.
-Doğalgaz temininde Rusya ve İran'a yüzde 80'i aşan oranlarda bağımlı kılındı.

-Yeterli kapasitede doğalgaz depolama tesisleri zamanında inşa edilmedi."

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.