Türkiye'de genç kızlar 'ev işleriyle' meşgul

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye'de genç işsizliğinin 2011'de yüzde 18.4 olarak kaydedilirken, bu oranın kadınlarda yüzde 21 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Yayınlanma tarihi: 4 Haziran 2012 Pazartesi, 11:28

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençliğe armağan olarak yayınlanan "İstatistiklerle Gençlik 2011" Raporu Türk gençliğinin profilini yansıtıyor. Raporda bedensel ve ruhsal sağlık, öğrenim yaşamı, çalışma yaşamı, gelir ve yoksulluk, mutluluk, yaşam memnuniyeti ve gelecek beklentisi gibi konularda bilgi veriliyor.

Genç nüfus 12,5 milyon, istihdam 3,7 milyon

Rapordan TİSK'in derlediği verilere göre, Türkiye'deki genç nüfus (15-24 yaş grubu) 2011 yılında 12 milyon 542 bin kişi ile toplam nüfus içinde yüzde 16,8 pay sahibi. Bu büyüklüğün 11,5 milyonunu "kurumsal olmayan genç nüfusu" (yurt, hastane, kışla ve tutukevinde ikamet edenler hariç nüfus) oluştururken, öğrenci, ev işleriyle meşgul, özürlü, hasta vs. durumdaki toplam 7 milyon kişi bir yana ayrıldığında, genç işgücü yaklaşık 4,5 milyon kişi olarak ortaya çıkıyor. 4 milyon 529 bin kişilik işgücünün 3 milyon 697 bini istihdam edilirken, 832 bin kişinin ise "işsiz" olduğu kaydediliyor.

Öğrenim gören kız sayısı kadar 'ev kızı' var

Yine verilere göre, kurumsal olmayan nüfus kapsamındaki 5 milyon 893 bin genç kızdan, 1 milyon 259 bini çalışıyor (istihdamda), 327 bini işsiz, 280 bini çalışmaya hazır ama iş aramıyor, 1 milyon 985 bini eğitim görüyor, 1 milyon 657 bini "ev işleriyle meşgul", 64 bini özürlü veya hasta, 324 bini diğer çeşitli sebeplerle işgücü dışında yer alıyor.
İşgücü dışındaki genç kızlarda eğitime devam edenlerin oranı yüzde 46 iken, yüzde 38'i "ev kızı" ve yüzde 7'si iş bulma umudu olmadığından iş aramıyor. Genç erkeklerin yüzde 79'u eğitimde, kalanı ise iş aramıyor ya da hasta ve ya özürlü.

Gençlerin yarısından fazlası ilkokul mezunu

Rapora göre, Gençlerin yüzde 52'si (erkeklerde yüzde 54, kadınlarda yüzde 50) ilkokul, yüzde 6'sı yüksek öğrenim mezunu. Genç işsizliği 2011'de yüzde 18.4 olarak kaydedilirken, bu oran kadınlarda yüzde 21 olarak gerçekleşiyor. Gençlerin aldıkları eğitime göre işgücü durumlarına bakıldığında ise, lise ve dengi meslek lisesi mezunu gençlerde işsizlik oranının yüzde 21.8 düzeyinde olduğu görülüyor. TİSK, bu orana kadın ve erkek özelinde bakıldığında lise ve dengi meslek lisesi mezunu genç kadınlarda işsizliğin daha yüksek olduğunun göze çarptığını belirtiyor. Bu okullardan mezun erkeklerde işsizlik oranı yüzde 18.6 iken, genç kadınlarda yüzde 27.3.

Her 3 üniversite mezunundan biri işsiz

TİSK, yükseköğretim mezunlarında ise tablo daha da olumsuz hale geldiğini ifade ederken, verilere göre yükseköğretim görmüş gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30; genç erkeklerde yüzde 24 olan işsizlik oranı, genç kadınlarda yüzde 35.6 düzeyine çıkıyor.
Çalışan gençlerde en büyük grubu yüzde 20.4 ile "nitelik gerektirmeyen işler" oluştururken, bunu yüzde 19.5 ile "hizmet ve satış elemanları" ve yüzde 17.1 ile zanaat işleri izliyor.

Evlilikte aile ve komşuluk ilişkileri etkili

Verilere göre, gençler yüzde 77 oranında aile ya da komşuluk ilişkileri sayesinde eş seçerken, akraba evliliği oranı ise yüzde 21. TİSK, bunların yarısının da birinci derecede akrabalarla olduğuna dikkat çekiyor. Eşi ya da birlikte yaşadığı kişiden yaşamının herhangi bir döneminde şiddet görmüş genç kadın oranı yüzde 35.3, yetiştin kadın oranı yüzde 42.7 olarak belirtiliyor.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.