Dünyada 118 yıllık kömür rezervi bulunuyor

Mevcut üretim seviyelerine göre dünya görünür kömür rezervlerinin yaklaşık 118 yılda tüketileceği tahmin ediliyor.
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2012 Salı, 10:10

BP ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2011 yılı sonu itibariyle dünya toplam kömür rezervi 860 milyar 938 milyon ton düzeyinde bulunuyor. Bu rezervin 411 milyar tonunu taşkömürü oluşturuyor.

Önemli enerji kaynaklarından biri olan kömürün en önemli özelliği, coğrafi olarak hemen hemen dünyanın bütün bölgelerinde üretilebiliyor olması olarak gösteriliyor.

Kömür rezervleri birçok ülkede bulunmasına rağmen dünya kömür rezervinin yüzde 75'i beş ülkede bulunuyor. En fazla rezerve ise yüzde 27,6 payla (237 milyar 295 milyar ton) ABD sahip. ABD'yi yüzde 18,2 payla (157 milyar 10 milyon ton) Rusya, yüzde 13,3 payla (114 milyar 500 milyon ton) Çin, yüzde 8,9 payla (76 milyar 400 milyon ton) ile Avustralya ve yüzde 7 payla (60 milyar 600 milyon ton) Hindistan izliyor.

Halen dünya birincil enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'i kömürden karşılanıyor, dünya elektrik üretiminin ise yaklaşık yüzde 39'u kömürden üretiliyor.

Başta Polonya, Güney Afrika, Hindistan, Avustralya, Çin olmak üzere bir çok ülkede özellikle elektrik üretiminde kömür yaygın olarak kullanılıyor.

Kömür üretimi ve tüketimi

Ülkeler bazında incelendiğinde Çin 2,97 milyar ton üretimiyle dünya taşkömürü üretiminin yüzde 49,6'sını tek başına gerçekleştiriyor.

Diğer önemli taşkömürü üreticilerinden ABD dünya kömür üretiminin yüzde 15,3'ünü, Hindistan yüzde 8,8'ini, Avustralya yüzde 5,6'sını, Endonezya yüzde 4,4'ünü, Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 4,1'ini, Rusya ise yüzde 3,8'ini gerçekleştiriyor.

Dünyada yaklaşık 5,92 milyar ton seviyesinde olan kömür tüketiminde yıllık 502 milyon ton koklaşabilir kömür tüketimiyle Çin ilk sıraya oturuyor.

Ortalama ömrü 118 yıl


Rezerv miktarının çokluğu, kömürün uzun vadeli yeterliliğini beraberinde getiriyor. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin ortalama 118 yıllık bir sürede tüketileceği tahmin ediliyor.

Buna karşılık görünür petrol ve doğalgaz rezervlerinin tükenme ömürleri mevcut üretim seviyeleri ile 45 ve 60 yıl süreceği öngörülüyor.

Ülkelerin mevcut rezerv miktarları dikkate alındığında, son yıllarda dünya kömür üretiminde önemli paya sahip olan Endonezya'nın aynı üretim hızıyla devam etmesi halinde 17 yıl sonra mevcut rezervlerini tüketmiş olacak.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.