Özürlü yardımı da 'sakat'

Gökçek’in dağıttığı 70 tekerlekli sandalyeyi alanların raporunun olmadığı saptandı. Tekerlekli sandalyelerin verildiği belirtilen kişilerin sandalye kullandıklarını kanıtlayıcı sağlık kurulu raporlarının gösterilemediği anlaşıldı.

28 Ocak 2009 Çarşamba, 13:09

Ankara Anakent Belediyesinin, engelli yoksul yurttaşlara dağıttığı 70 tekerlekli sandalyeyi alanların sakatve yoksulolduklarına ilişkin belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Tekerlekli sandalyelerin verildiği belirtilen kişilerin sandalye kullandıklarını kanıtlayıcı sağlık kurulu raporlarının gösterilemediği anlaşıldı. Belediye hastanesinden ücretsiz yararlandırılan ve tedavi edilen kişilerin yoksulluğu da belgelenemedi. Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediyesinde yaptığı incelemelerde AŞTİden 7 yıl boyunca kira alınmadığını, yurttaşlara dağıtılan kömürlerin verildiği kişilerin yoksulluğunun kuşkulu olduğunu belirleyen Sayıştay, engelli yurttaşlara dağıtıldığı belirtilen tekerlekli sandalye işinde de şaibeli durum saptadı. Sayıştayın sorgusunda, belediyenin engelli yurttaşlara dağıttığını belirttiği 70 tekerlekli sandalye ile ilgili şu saptamaya yer verildi:

Ankara ili belediye sınırları içerisine yeni katılan ilçe ve beldelerdeki engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere 70 adet tekerlekli sandalye temini işinde yardım yapılan ailelerin sakat ve fakir olduğunu kanıtlayıcı belgelerin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sayıştayın çalışmasında, sandalyelerin dağıtıldığı belirtilen yurttaşlar için yardım yönetmeliğinde belirtilen Sandalye yardımı alan yurttaşların engelli olduklarını ve tekerlekli sandalye kullandıklarını kanıtlayıcı sağlık kurulu raporlarının, aylık gelirlerinin açlık sınırının altında olduğunu kanıtlayıcı belgelerin, tekerlekli sandalyelerin dağıtıldığı vatandaşların hangi usulle seçildiğini kanıtlayıcı belgelerin bulunmadığı vurgulandı.

Sayıştay denetçileri, Anakent Belediyesinden tekerlekli sandalyelerin dağıtıldığı kişilerin gerçekte ihtiyaç sahibi olduklarını ve yoksulluk belgelerinin kendilerine iletilmesini, aksi takdirde anayasa ve yardım yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yardım yapılması sonucu 17 bin 465 TLlik yersiz ödemede bulunulma gerekçesinin açıklanmasını istediler.