MEB, atamalar nedeniyle yine mahkemelik

Milli Eğitim Bakanlığı, usulsüz olduğu iddia edilen 7 atama kararı için mahkemelik oldu. Türk Eğitim-Sen, söz konusu atamaların siyasi amaçlar uğruna yapıldığını belirterek, iptali için Adana İdari Mahkemesi'ne başvurdu.

30 Ocak 2009 Cuma, 08:06

Türk Eğitim-Sen, Adana'da yapılan 7 ayrı atamanın usulsüz olduğu gerekçesiyle, idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Adana Nöbetçi İdari Mahkemesi'ne başvurdu. Sendika, Adana ilinde, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine atanma şartlarını taşımadığı halde Yüreğir Doğankent Celil Çavuşoğlu İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden Çukurova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Kazım Baran'ın, Seyhan Cafer Recai Gizer İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden Çukurova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Mustafa Kemal Aras'ın, Sarıçam Kürkçüler İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden Çukurova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Yunus Göngür'ün, Sarıçam Mustafalar İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Abdulcelil Turgut'un, Yeşiloba Metal İşleri Müdürlüğünden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Murat Akgül'ün, Barbaros İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığından İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Üzeyir Özdoğan'ın ve Mardin Delik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ömer Yılmaz'ın atanmasına yönelik iş ve işlemlerin iptalini istedi.
 

"Siyasi çıkar uğruna hak yeniyor"

Yapılan bu atamaların eğitim çalışanlarını huzursuz ettiğini belirten sendika, atanma şartlarını taşımasına karşın atamaları yapılmayan çalışanların tamamen siyasi amaçlar uğruna haklarının yenildiğini açıkladı.

Dava dilekçesinde, yapılan atamaların hukuka aykırı olduğu belirtilerek, şube müdürü olarak atanabilmek için adayların şube müdürlüğü sınavını kazanmış olması ve en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olması gerektiğine dikkat çekildi. Bu şartları taşısalar bile atanacak kişilerin ilk önce 5. veya 6. eğitim bölgesine atanmaları, bu bölgedeki görev sürelerini tamamladıktan sonra ihtiyaç olması, istemeleri ve istekliler arasında objektif kriterlere göre daha iyi durumda bulunmaları koşuluyla 1. bölge olan Adana iline atanmaları gerektiğinin altı çizildi.
 

"MEB, yangından mal kaçırırcasına, atamaları gizlice yaptı"

Dava gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gizli olarak bu atamaları yaptığı öne sürülerek, "Davalı idare adeta yangından mal kaçırırcasına, kapalı kapılar ardında, gizlice bu atamaları yapmış ve böylece personel arasında ayrımcılık yapmıştır. Personel arasında ayrımcılık yapılmasının hukuk devleti ile bağdaşmadığı açıktır" denildi.

Dava konusu olan atamaların kariyer ve liyakat ilkelerine de aykırı olduğu savunulan dilekçede, "Açıklanan nedenlerle dava konusu idari işlem açıkça hukuka aykırıdır. Dava konusu işlemin uygulanması durumunda telafisi güç hatta imkansız zararlar doğacağı da açıktır" ifadesine yer verildi.