Oda başkanlarına 2 dönem sınırı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odası Birliği, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2012 Salı, 13:14

Yönetmeliklerde yapılan değişikliğe göre, üst üste 2 seçim döneminde 2 defa Birlik Yönetim Kurulu veya oda başkanlığına seçilenler, aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecek.

Birlik ve odaların genel kurulları bundan böyle 3 yılda bir yapılacak.

Ayrıca Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odası Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, görev tanımından ''Gümrük Bakanlığı'nın verdiği görevleri yapma'' ibaresi çıkarıldı.

Birlik Genel Kurulu'ndaki delege dağılımında da değişikliğe gidildi. Buna göre, her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 3 temsilciye ilave olarak, üyelerinin 25'te 1'i oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci belirleyecek.

Yönetim Kurulu Başkanı, en az 5 yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar arasından seçilecek.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine yönelik siyasi faaliyette bulunma yasağı da kaldırıldı.

Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları yönetmeliklerinde yapılan düzenlemelerle, bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) oda kurulabilecek. Yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adıyla anılacak. Ancak ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranacak. Daha önce bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezinde oda kurulabiliyordu.

Oda yönetim kurulları, oda üye sayısına göre 5, 7 ya da 9 kişiden oluşacak.
Odaya ödenecek maktu yıllık aidat miktarının üst sınırı, memur maaş taban aylığı katsayısının 400'le çarpımı sonucu bulunacak tutar olarak yeniden düzenlendi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.