Kapat

Son Haberler

A+ A-

Yargıtayın iş yükü

Yargıtayın hukuk ve ceza dairelerine geçen yıl 594 bin 800 dosya geldi. Geçmiş yıllardan devirle birlikte geçen yıl toplam 522 bin 451 dosyayı karara bağlayan Yargıtay, dosyalardan 362 bin 551'ini bu yıla devretti.
Yayınlanma tarihi: 5 Şubat 2009 Perşembe, 09:08

Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun, dairelerin iş yükü ve bazı daireler arasındaki görev değişikliğine ilişkin karara göre, 1 Ocak-31 Aralık 2008 arasında Hukuk Genel Kuruluna 833 iş geldi ve bir önceki yıldan aktarılanlarla birlikte toplam 850 dosyadan, yıl içinde 790'ı karara bağlandı ve 2009 yılına 60 iş aktarıldı.

Ceza Genel Kurulu'na ise 284 iş geldi ve bir önceki yıldan aktarılanlarla birlikte toplam 336 dosyadan yıl içinde 243'ü karara bağlandı ve bu yıla 93 iş kaldı.

Hukuk dairelerine 1 Ocak-31 Aralık 2008 arasında 349 bin 480 dosya geldi, toplam 325 bin 319 dosya karara bağlandı. Hukuk daireleri, 120 bin 97 dosyayı da bu yıla aktardı.

Hukuk dairelerinin, 1 Ocak-31 Aralık 2008 arasındaki dosya sayıları şöyle: ''Birinci Hukuk Dairesine 12946, İkinci Hukuk Dairesine 20782, Üçüncü Hukuk Dairesine 22253, Dördüncü Hukuk Dairesine 15084, Beşinci Hukuk Dairesine 17985, Altıncı Hukuk Dairesine 14463, Yedinci Hukuk Dairesine 7037, Sekizinci Hukuk Dairesine 6828, Dokuzuncu Hukuk Dairesine 45008, Onuncu Hukuk Dairesine 22255, Onbirinci Hukuk Dairesine 14188, Onikinci Hukuk Dairesine 28039, Onüçüncü Hukuk Dairesine 16418, Ondördüncü Hukuk Dairesine 15630, Onbeşinci Hukuk Dairesine 7960, Onaltıncı Hukuk Dairesine 10522, Onyedinci Hukuk Dairesine 6205, Onsekizinci Hukuk Dairesine 13740, Ondokuzuncu Hukuk Dairesine 12849, Yirminci Hukuk Dairesine 18148, Yirmibirinci Hukuk Dairesine 21140''

Bu dairelerce sırasıyla ''13552'', ''18059'', ''22666'', ''15503'', ''17030'', ''14355'', ''5870'', ''6409'', ''35552'', ''16806'', ''14474'', ''23566'', ''16157'', ''15913'', ''7837'', ''8833'', ''5895'', ''13230'', ''12697'', ''19209'', ''21706'' iş çıkarıldı ve 2009 yılına yine sırasıyla; ''1365'', ''15285'', ''2058'', ''5332'', ''3925'', ''2128'', ''1500'', ''1004'', ''22346'', ''16001'', ''10689'', ''6681'', ''4458'', ''812'', ''3787'', ''1894'', ''1961'', ''2810'', ''4286'', ''2461'', ''9314'' iş aktarıldı.

Ceza daireleri

Ceza dairelerine ise 1 Ocak-31 Aralık 2008 arasında toplam 245 bin 320 dosya geldi. Ceza daireleri 197 bin 132 dosyayı karara bağlarken, 242 bin 454 dosya bu yıla kaldı.

Buna göre, geçen yıl Birinci Ceza Dairesine 11044, İkinci Ceza Dairesine 39410, Üçüncü Ceza Dairesine 24243, Dördüncü Ceza Dairesine 23448, Beşinci Ceza Dairesine 16900, Altıncı Ceza Dairesine 28378, Yedinci Ceza Dairesine 19866, Sekizinci Ceza Dairesine 19363, Dokuzuncu Ceza Dairesine 21931, Onuncu Ceza Dairesine 18773, Onbirinci Ceza Dairesine 21964 iş geldi. Bu dairelerce sırasıyla ''8300'', ''23188'', ''18013'', ''22839'', ''12398'', ''25584'', ''22625'', ''14898'', ''14573'', ''19673'', ''15041'' iş çıkarıldı ve bu yıla sırasıyla ''7977'', ''22072'', ''22792'', ''15594'', ''15489'', ''46243'', ''33638'', ''18791'', ''13802'', ''28785'' ve ''17271'' iş aktarıldı.


İş yükü nedeniyle görev dağılımı

Başkanlar Kurulu, hukuk dairelerine gelen, çıkan, elde bulunan iş miktarı ile nicelik ve nitelikleri gözeterek yeni görev dağılımını belirledi.

Buna göre, 2 Şubat'tan itibaren temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan tenkise ilişkin davaların temyiz incelemesinin Birinci Hukuk Dairesince, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan vasiyetnamelerden doğan (TMK., 520-526, 542-544, 550-556, 557-559 ve 600-604, 595-597) tüm dava ve işlerin temyiz incelemesinin Üçüncü Hukuk Dairesince, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan eşler arasındaki gerek 743 sayılı Türk Kanunu Medenisindeki gerekse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'ndaki mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK.m.202-281) davaların temyiz incelemesinin Sekizinci Hukuk Dairesince, temyiz incelemesi Dördüncü Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan kaçak elektrik ve kaçak su kullanımı nedeniyle açılan tazminat davalarının temyiz incelemesinin Yedinci Hukuk Dairesince, temyiz incelemesi Onaltıncı Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan Kooperatifler Kanunu'ndan doğan davaların temyiz incelemesinin Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmasına karar verildi.

Orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki ''orman'' ve ''2-B madde şerhleri'' ile bu alanlardaki ''muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin'' kaldırılması veya konulması, el atmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi de 2 Şubattan itibaren Yirminci Hukuk Dairesince yapılacak.

Temyiz incelemesi Yirminci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan Mercii Tayini (yargı yeri belirlemesi) davalarının temyiz incelemesi Onyedinci Hukuk Dairesince, temyiz incelemesi Yirmibirinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak davasına ilişkin kararların temyiz incelemesi Onyedinci Hukuk Dairesince gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler