CHP'den 2-B için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 2-B hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedelinin, kişilerin durumlarına göre bedelsiz, emlak vergi değeri veya rayiç bedel üzerinden belirlenmesi amacıyla kanun teklifi verdi.
Yayınlanma tarihi: 25 Şubat 2013 Pazartesi, 17:32

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan, üzerinde konut bulunan taşınmazlar, hak sahibinin satışa konu taşınmazın bulunduğu büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içerinde tapuda adına kayıtlı tam mülkiyetine sahip olduğu konutunun bulunmaması halinde emlak vergi değeri üzerinden, diğer hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden satılacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan ve üzerinde tarım ve hayvancılık amaçlı bina ve tesisler ile sanayi, ticaret gibi iş yeri amaçlı bina ve tesisler bulunan taşınmazlar, esnaf ile tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlara emlak vergi değeri, diğerlerine rayiç bedel üzerinden hesaplanacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan, münhasıran bahçe ya da tarım veya hayvancılık amacıyla kullanılan taşınmazlar hak sahiplerine emlak vergi değeri üzerinden satılacak.

Orman köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar orman köylülerine bedelsiz olarak devredilecek.

Tarım veya hayvancılık amacıyla kullanıldığı için hak sahiplerine emlak vergi değeri üzerinden satılan taşınmazlar ile orman köyü sınırları içerisinde bulunan ve münhasıran yerleşim veya tarım ya da hayvancılık amacıyla kullanıldığı için hak sahiplerine bedelsiz olarak devredilen taşınmazların tapu kütüklerine, satış ve devir işlemi sırasında, on yıl süreyle satış ve devir amacı dışında kullanılamayacağı yönünde şerh konulacak. Emlak Vergi Değeri esas alınarak hesaplanan bedel rayiç bedelin yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.