"1 Mart tutanakları yayınlansın"

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, 1 Mart Tezkeresi tutanaklarının yayınlanması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.
Yayınlanma tarihi: 1 Mart 2013 Cuma, 10:23

Muharrem İnce, başvurusunda, TBMM İçtüzüğü'nün 71. maddesinin 2. fıkrasının, kapalı oturum tutanakları ve özetlerinin, kapalı oturum tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra yayımlanabileceği, daha önce ve sonra yayınlanmasına Danışma Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul'un karar vereceği hükmünü içerdiğini anımsattı.

Danışma Kurulu ve buna bağlı olarak Genel Kurul'da düne kadar geçen süreçte, 1 Mart 2003'te gerçekleştirilen kapalı oturum tutanaklarının açıklanmasının ileri bir tarihe bırakılmasına ilişkin karar alınmadığını belirten İnce, kapalı oturum tutanaklarının resen yayınlanmasının önünde yasal engel kalmadığını ileri sürdü.

İnce, başvurusunda, belirtilen gerekçelerle, TBMM Genel Kurulu'nun 1 Mart 2003 tarihli 39. Birleşimi'nde gerçekleştirilen kapalı oturumların tutanakları ile tutanak özetinin, İçtüzüğün 71. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yayınlanmasını talep etti.

Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesi ile Türk hava sahasının yabancı silahlı kuvvetlere açılması konusunda Hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin görüşmeleri, 1 Mart 2003 tarihinde, TBMM Genel Kurul'da kapalı oturumda yapılmış ve tezkere reddedilmişti.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.