Son Haberler

Risâle-i İslâmiyye üzerinden modernleşme

Tarih Vakfı tarafından düzenlenen "Perşembe Konuşmaları", 11 Temmuz tarihinde Kaliforniya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Baki Tezcan'ın "İbrahim Müteferrika'nın Risâle-i İslâmiyye'si ve Osmanlı-Türk Modernleşmesi'nin İslam ile İmtihanı" başlıklı konuşmasıyla devam ediyor.
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2013 Pazartesi, 20:50

Prof. Niyazi Berkes ve Prof. Esad Coşan gibi birbirinden oldukça farklı geçmişlerden gelen iki bilim insanı, İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olmadan önceki dini mensubiyeti hakkında detaylı tahliller yapmış ve araştırmaları sonunda birbirine oldukça yakın sonuçlar elde etmişlerdir. Berkes ve Coşan'ın tahlillerine kaynaklık eden Risâle-i İslâmiyye, bu kez Doç. Dr. Baki Tezcan tarafından ele alınıyor ve eserin nasıl okunması gerektiği tartışılıyor.

Tezcan’ın gerek Risâle-i İslâmiyye, gerekse onun üzerinden yapılan yorumlardan hareketle, Osmanlı-Türk modernleşmesi ile İslam arasındaki ilişkinin farklı boyutlarına değindiği konuşması 11 Temmuz 2013 Perşembe günü saat. 18:30, Aynalı Geçit, Meşrutiyet Caddesi, Avrupa Pasajı, No:8, Kat:2, Galatasaray/Beyoğlu’nda izlenebilir.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ