Son Haberler

Bakanlıktan TMMOB savunması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Düzenlemeyle TMMOB'un yasalarca kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmasına son verildi" açıklamasında bulundu.
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2013 Perşembe, 09:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, meslek odalarının vize ve onayının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle TMMOB'un yasalarca kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmasının sonlandırıldığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet medyasında "TBMM Genel Kurul'unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile TMMOB'un harita, plan, etüt ve projelerine parasal bedel karşılığı verdiği vize yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiği" şeklinde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Yasal düzenlemenin açık, TMMOB'un yorumunun ise yanlış olduğu ifade edilen açıklamada, TMMOB'un yetkilerinin aynen durduğu, Bakanlığa yetki devrinin söz konusu olmadığı açıklandı.

Açıklamada, düzenlemeyle hiçbir şekilde meslek odalarının kanunlarla verilen yetkilerinin ortadan kaldırılmadığına işaret edilerek, "Danıştay da TMMOB'a 'vize yapamazsın ve vize parası alamazsın' dedi. Danıştay 6. Dairesi'nin 'Uygulama projelerinin proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi ve ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulmayacağına' ilişkin kararı bulunmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Mahkemelerin de TMMOB'un para karşılığı onay yetkisi olmadığını tescillediği kaydedilen açıklamada, meslek odalarınca söz konusu yönetmeliklerin iptaline yönelik açılan davalarda mahkemelerce herhangi bir yürürlüğün durdurulması ve iptal kararı verilmediğine dikkati çekildi.

"Yasaların vermediği yetkiyi kullanmaya son"

Açıklamada, düzenlemeyle TMMOB'un yasalarca kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmasına son verildiği belirtilerek, şu ifade kullanıldı:

"Düzenlemeyle TMMOB Kanunu'nda açıkça yer almamasına rağmen TMMOB'un ve meslek odalarının kendi yönetmeliklerinden hareketle ruhsat eki etüt ve projelerde, para alınarak vize anlamı taşıyan mesleki denetim yapması uygulamasına son verilmektedir. Oda tarafından vize ve onay yapılmaması nedeniyle meslek mensubunun büro tescilinin iptal edilmemesi veya yıllık olarak yenilenmesinin bu nedenle geciktirilmemesi sağlanmaktadır. Müelliflerden projelerini odaya vizeleteceğine veya onaylatacağına dair taahhütname alınmadan büro tescili yapılmaması gibi olası uygulamalarda engellenmekte, odaların üyesi meslek mensuplarının bu konudaki yakınmalarına son verilmektedir."


Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da "projelerin meslek odalarınca vizelenemeyeceğine veya onaylanmayacağına" ilişkin açık hüküm yer almasına rağmen odaların, kendi yönetmeliklerindeki hükümlerden hareketle para karşılığı vize işlemi uyguladığı ve bunun da şikayetlere konu teşkil ettiği belirtilen açıklamada, mimar ve mühendislerin, TMMOB'un para karşılığı vize vermesinden en fazla şikayet edenler olduğuna işaret edildi.


"Düzenleme sadece TMMOB'u kapsamıyor"

Düzenlemeyle, mimar ve mühendislerin gereksiz mali yükten kurtulmalarının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Düzenleme sadece TMMOB'u kapsamıyor. Düzenleme, sadece meslek odalarıyla ilgili olmayıp diğer kamu idarelerince yol vizesi, itfaiye vizesi adı altında yapılan proje onay işlemleri de engellenmektedir. Yapı ruhsat süreçlerinde gereksiz bürokrasi ortadan kaldırılarak, ruhsat düzenleme süreleri kısaltılmaktadır" denildi.

"Gezi Parkı olaylarıyla ilgisi yok"

Açıklamada, çalışmalarına 6 ay önce başlanan düzenlemenin, Gezi Parkı olaylarıyla ilgisi olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık hiçbir şekilde ne TMMOB'un yetkilerini alma konusunda ne de ruhsat eki projelere vize yapma konusunda yetki almamaktadır. Değişiklikle ruhsat sürecinin basitleştirilmesi, kolaylaştırılması ve düzenleme süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır. Bakanlığa sadece, plan ve mevzuata aykırılık olmamasına rağmen anlaşılamayan nedenlerle ilgili idarelerce düzenlenmeyen ruhsatları talep halinde düzenleme ve tespit olunan plan ve mevzuata aykırılıkları giderme yetkisi verilmektedir. Bunlar dışında Bakanlığa yapı ve projeler hakkında herhangi bir yeni yetki verilmemektedir."

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ