HES raporlarına yeni düzen

Enerji açığının akarsu potansiyelinden karşılanması amacı ile özel sektör tarafından kurulması planlanan hidroelektrik santralerine (HES) yönelik hazırlanan projelere yeni düzenlemeler getirildi.

21 Şubat 2009 Cumartesi, 09:43

Hidroelektrik santralerine (HES) yönelik DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ilgili firma ve şirketlere yönelik olarak yapılan duyuruya göre, 9 Şubat 2009 tarihiden itibaren idarenin talebi olmadan şirketler kendiliklerinden revize fizibilite raporu hazırlayamayacak.

Yeni düzenleme ile, Revize fizibilite raporu hazırlama durumu söz konusu olması halinde, şirketler bunu önceden İdareye bir yazıyla ve yazı ekinde (kısa) gerekçe raporuyla birlikte sunabilecekler. İdare tarafından yazı ve ekinin incelenmesinden sonra revizeye gerek duyulması halinde İdarenin talimatları ve belirlenen süre içerisinde revize rapor hazırlanıp sunulacak. Ayrıca revize raporların giriş bölümünde de revizeye esas olan gerekçeler de tek tek belirtilecek.

Söz konusu yeni düzenleme ile ilgili kararın, fizibilite raporlarının incelenmesiyle ilgili olan süreçte sıkıntı yaşandığı, bunun sonucu olarak idarenin iş yükünün katlanarak artmasına neden olduğu gerekçesi ile alındığı vurgulandı.