"Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararlarını kaldırma girişimimiz yok"

CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, hükümete Bakanlar Kurulu kararıyla Nâzım Hikmet’in yeniden Türk yurttaşlığına kabul edilmesinin ardından, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına neden olan yasanın yürürlükten kaldırılması için bir girişimde bulunup bulunmayacaklarını sordu.

22 Şubat 2009 Pazar, 06:59

Dünya ozanı Nâzım Hikmete yurttaşlığını iade eden AKP hükümeti, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına iade-i itibara yanaşmıyor.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Gezmiş ve arkadaşlarının idamına ilişkin 1972 tarihli yasayı kaldırmaya dönük herhangi bir hazırlık içinde olmadıklarını bildirirken, CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalının bu yöndeki yasa önerisi ve sorusunu isesiyasi amaçlıolarak nitelendirdi.

CHP’li Baratalı’nın başvurusu işleme alınmadı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki ölüm cezasına ilişkin 1972 tarihli 1586 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması için 2007de yasa önerisi veren CHPli Baratalının bu başvurusu şimdiye kadar işleme alınmadı. Baratalı, Nâzım Hikmetin Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına alınmasından sonra Gezmiş ve arkadaşlarının durumunu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle geçen ay Meclis başkanlığına bu konuda soru önergesi veren Baratalı,siyasi bir kararlayurttaşlıktan çıkarılan Nâzım Hikmetin yeniden yurttaşlığa kabul edilmesiyle insanlık şairimize karşı olan manevi borcun gecikmiş de olsa ödendiğinedikkat çekti. Aynı şekilde Gezmiş, Aslan ve İnanın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin yasanın da toplum vicdanında büyük yaralara yol açtığına dikkat çeken Baratalı, Yargılamaların bağımsız bir mahkeme tarafından yapılmadığı ve sonucun siyasi bir karar olduğu, hukukçular tarafından dile getirilmiştir. Mahkeme savcısının onlar mahkemeye iyi davransalardı indirim uygulanır, cezaları müebbete çevrilebilirdişeklindeki yıllar sonra söylediği sözler, bu yargılama sürecinin önyargılı, hukuk dışı olduğunu ortaya koymaktadırgörüşüne yer verdi.

Önergeye Başbakan adına yanıt veren Adalet Bakanı Şahin, BaratalınınYargılama sonucu verilen karar siyasi mi yoksa hukuki misorusuna önergenin ve Baratalının verdiği yasa önerisinin içeriğinin siyasi olduğuyanıtını verdi.

Yaklaşık 2 sayfa boyunca anayasadan ölüm cezasının çıkarılmasına ilişkin yapılan değişikliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki idam cezasının kaldırılmasına ilişkin hükümleri anlatan Şahinin Gezmiş ve arkadaşlarının adını hiç anmaması da dikkat çekti.

Şahinin, Hükümetin 1586 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir çalışması ya da girişimi var mıdır? 1586 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 2007 yılında vermiş olduğum kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi konusunda bir çabanız var mıdır?diye soran Baratalıya şu yanıtı vermesi dikkat çekti:

(...) Soru önergesine konu edilen ve hukuki olmaktan ziyade siyasi nitelikte bir içeriğe sahip olan teklifin kanunlaştırılması sürecinde yetki münhasıran TBMMye ait bulunmakta olup, soru önergesinde bahsi geçen 1586 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik hükümetimizce bu aşamada herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

Oysa Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran hükümetin, bu yönde kendisi yasa tasarısı sevk edebileceği gibi milletvekillerinin verdiği yasa önerilerini desteklemesinin önünde bir engel bulunmuyor. Ayrıca AKP hükümeti, çok tartışmalı ve önemli konularda bile AKPli milletvekillerine verdirilen yasa önerilerini destekleyerek yasalaşmasını sağlıyor.