"Ekonomi yönetimi teşhis ve tedavide gecikti"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ekonomi yönetimi, içinden geçmekte olduğumuz krizi hafife alarak tedbir almakta gecikmiştir ve gecikmeye devam etmektedir" diyerek, bunun bir nedeninin de reel sektörün talep ve uyarılarına yeterince kulak verilmemesi olduğunu kaydetti.

25 Şubat 2009 Çarşamba, 10:58

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi yönetiminin krize karşı tedbir almakta geçiktiğini söyledi. Özdebir, bunun nedeninin de reel sektörün talep ve uyarılarına yeterince kulak verilmemesi olduğunu kaydetti.

ASO Başkanı Özdebir, bu nedenle başta Para Politikası Kurulu ve BDDK olmak üzere tüm kurullarda ve kamu bankalarının yönetim kurullarında reel sektör temsilcilerinin yer alması gerektiğini dile getirdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısında yaptığı açıklamada, güncel ekonomik gelişmeler ile Hükümetin ekonomi politikaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özdebir, sanayi üretiminin tüm dünyada, özellikle ihracata dayalı ekonomilerde hızlı bir biçimde düştüğünü belirterek, "Sanayi üretimi gelişmiş ülkelerden ABD'de yüzde 10, Japonya'da yüzde 20.8, İngiltere'de yüzde 9.3, Almanya'da yüzde 12, İspanya'da yüzde 15.4 düşerken; gelişen ülkelerden Malezya'da yüzde 15.6,Tayvan'da ise yüzde 32.3 düşmüştür. Çin'de bile sanayi üretim artışı yüzde 5.9'da kalmıştır" dedi.

Kapasite kullanımındaki düşüşe bakarak sanayi üretimindeki düşüşün devam ettiğinin söylenebileceğini belirten Özdebir, büyüme hızındaki ve sanayi üretimindeki düşüşle birlikte işsizliğinde hızla arttığını vurguladı. Özdebir, ekonomi hızla yavaşlarken enflasyonunda hız kestiğine dikkat çekerek, enflasyondaki düşüş eğiliminin gelecek aylarda da devam edeceğinin beklendiğini kaydetti.

 

"Ekonomi yönetimi teşhis ve tedavide gecikti"

Özdebir, ekonomideki genel görünümün iyi olmadığını vurgulayarak, "Daha açık konuşalım; 'ekonomi serbest düşüşte'dir. Önümüzdeki aylarda görünüm daha da bozulacak" dedi. Her gecikmenin ekonomik krizin maliyetini daha da artıracağını belirten Özdebir, ekonomi yönetiminin bu konuda hem teşhis hem de tedavide geciktiğini söyledi.
Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz ekonomideki kötü gidişi Ocak 2008'de tespit etmiş ve Merkez Bankası'na konjonktürdeki gelişmeleri de dikkate alacak bir biçimde 'esnek enflasyon hedeflemesi'ne geçmesini önermiştik. Önerimizin anlaşılmadığını görünce de Haziran 2008'de ekonomi yönetimine mektup yazarak önerimizi tekrarlamıştık. Bugün Merkez Bankası yetkililerinin 'dengeli para politikası'ndan söz ettiklerini görüyoruz. Bu, bizim önerdiğimiz 'esnek enflasyon hedeflemesi'nden başka bir şey değildir. Merkez Bankası, sonunda doğruyu görmüştür ama bir yıllık gecikmeyle''

 

"Kriz dönemini değerlendirmeliyiz"

Özdebir, kriz döneminin hem işgücünün kalitesini yükseltmek hem de işletmeleri yeniden yapılandırmak için değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Küresel krizin hızla derinleşmeye başladığı günden itibaren ASO olarak birçok öneri geliştirip bunları ekonomi yönetimiyle paylaştıklarını kaydeden Özdebir, bu önerilerinin bazılarını şöyle sıraladı:
"-Belediyeler, üniversiteler, hastahaneler başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının özel sektöre olan borçları derhal ödenmelidir.

-Dahilde işleme rejiminde yerli firmalar aleyhine olan hüküm ve uygulamalar kaldırılmalıdır.

-İstihdam vergilerinin düşürülmesi ve belli bir süre taksitlendirilmesi yerinde olacak.

-Kamu ihalelerinde, özellikle Belediye alımlarında, yerli malların alımı sağlanmalıdır.

-Kamu ihalelerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın verdiği garanti belgesine rağmen teminat mektubu istenmesi uygulamasına son verilmelidir.

-Firmaların 190 nolu hesapta bekleyen KDV alacakları, devlete olan SSK prim ve vergi borçlarına mahsup edilmelidir.

-Firmaların bu KDV alacaklarının bankalarca teminat olarak kabul edilmesinin önü açılmalıdır."

 

Kredilerin geri çağırılmaları daha da hızlanacak

Bugüne kadar kredilerin geri çağrılmaması için büyük bir çaba sergilediklerini dile getiren Özdebir, "Ancak, eğer yeni tedbirler alınmazsa önümüzdeki dönemde kredilerin geri çağrılmalarının daha da hızlanacağı görülmektedir. Ekonomik kriz, bankalara verilen teminatların değerini düşürmüştür. Şimdi bankalar kredi müşterilerinden ya ek teminat isteyecekler ya da verilen kredileri daha düşük bir oranda yenileyeceklerdir. Bu durumun önüne geçmek için ekspertiz raporlarına göre değil teminatların önceki değerlerine göre kredilerin yenilenmesinin önü açılmalıdır" diye konuştu.

Kredi kartlarında büyük bir risk biriktiğini dile getiren Özdebir, kredi kartı borçlarının bankalarca uygun faizle tüketici kredisine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Özdebir, konut kredilerinin de bir risk oluşturduğunu dile getirdi.

 

"Bütçe mutlaka revize edilmeli"

Özdebir, gelecek dönemde iç pazarı canlandırmak için tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz ASO olarak KDV-ÖTV tatilleri uygulamasının iç pazarı canlandırmak için kullanılabileceğini söyledik ve bunu Maliye Bakanımıza önerdik. Ancak iç pazarı canlandırmak için kamu harcamalarının da artırılması gereklidir. Bunun için bütçe mutlaka revize edilmelidir. Bilindiği gibi kamu borçlanmasına ilişkin yasalar gereği Hazine bütçe açığının yüzde 5'inden fazla borçlanamamaktadır. Eğer bütçe revize edilmezse Hazine'nin borçlanması ve dolayısıyla da kamu harcamaları ile iç pazarı canlandırma imkansız hale gelecektir."