Tacizcilerin cezası yükseliyor

Anayasa Mahkemesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), 102. maddesinin, ''cinsel saldırı suçu sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur'' hükmünün iptal istemini reddetti.

26 Şubat 2009 Perşembe, 11:56

Anayasa Mahkemesi, bugünkü gündem toplantısında, çeşitli yerel mahkemelerin, 5237 sayılı TCK'nın bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtıkları davaları esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, TCK'nın ''reşit olmayanla cinsel ilişki'' başlıklı 104. maddesinin, ''cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' şeklindeki 1 numaralı fıkrasının iptal istemini reddetti.

Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nin, TCK'nın ''Cinsel saldırı'' başlıklı 102. maddesinin 5. fıkrasının iptal istemini de görüşen Anayasa Mahkemesi, ''suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur'' hükmünü içeren fıkranın iptal isteminin de reddine karar verdi.