Kriz denilince akla işsizlik geliyor

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre, ekonomik krizle birlikte gençlerin gelecekle ilgili kaygılarının arttığı belirlendi. Ekonomik kriz denince gençlerin yüzde 92,9'unun aklına ilk olarak işsizlik geliyor.
Yayınlanma tarihi: 1 Nisan 2009 Çarşamba, 12:23

Uğur Kariyer Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, ekonomik kriz denince gençlerin aklına ilk olarak işsizliğin geldiği, bu nedenle öğrencilerin gelecekle ilgili umutlarını yitirdikleri sonucunun ortaya çıktığı bildirildi.

Uğur Kariyer Merkezi'nden yapılan açıklamada, merkez tarafından gençlerin ekonomik krizin günlük hayatlarını nasıl etkilediğini ve krizle birlikte seçmeyi düşündükleri meslekle ilgili fikirlerinin değişip değişmediğini belirlemek amacıyla üniversiteye hazırlanan 1257 öğrenci üzerinde bir anket çalışması uygulandığı belirtildi.

Buna göre, bu yıl ÖSS'ye girecek öğrencilere, ekonomik kriz denince ne düşündükleri ve ekonomik krizin günlük hayatlarını nasıl etkiledikleri soruldu. Öğrencilerin yüzde 92,9'unun ekonomik kriz denince akıllarına ilk olarak işsizliğin geldiğini belirttiği, diğer başlıkların ise yüzde 88 ile yaşam standartlarının düşmesi, yüzde 87,1 ile ülkenin geriye gitmesi, yüzde 71,5 ile suç oranının artması, yüzde 30,8 ile başka bir ülkede yaşamak şeklinde sıralandığı bildirildi.

Araştırmaya katılan öğrenciler ekonomik krizle birlikte en çok giyim-kuşam masraflarında kısıtlamaya gittiklerini belirtti. Öğrencilerden yüzde 34,9'u evlerine giren paranın azaldığını, yüzde 31,7'si ise evde en çok konuşulan konunun ''kriz'' olduğunu söyledi. Öğrencilerin yüzde 19'u ise harçlıklarının azaldığını belirtti. Öğrencilerin yüzde 15,4'ü ekonomik krizle birlikte özel derslerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını aktardı.


Öğrencilerin yüzde 49,6'sı yurtdışına gitmek istiyor

Öğrencilerin, yüzde 32,3'ünün seçmeyi düşündüğü meslekle ilgili artık farklı düşündüklerini, yüzde 35,2'sinin ise seçmeyi düşündüğü bölümden vazgeçtiğini belirttiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin yüzde 12,3'ünün başka bir şehirde üniversite okumaktan vazgeçtiğini söylediği bildirildi.

Hangi sektörlerin ekonomik krizden daha çok etkilendiğini düşündükleri ile ilgili diğer bir soruya öğrencilerin yüzde 87,8'i bankacılık ve finans sektörünün ekonomik krizden en çok etkilendiğini düşündüklerini söyledi. Öğrencilerin ekonomik krizden etkilendiğini düşündüğü diğer sektörler ise sırasıyla yüzde 81,1 ile tekstil, yüzde 77 ile eğlence, yüzde 50 ile ulaştırma, yüzde 47,9 ile iletişim.

Öğrencilerin krizden en az etkilendiğini düşündükleri sektörlerin ise sağlık ve eğitim olduğu gözlendi.

Genele bakıldığında araştırmanın öğrencilerin gelecekten ümitsiz olduklarını ortaya çıkardığı kaydedildi. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 84,7'sinin üniversiteden mezun olduktan sonra daha zor iş bulacaklarını, yüzde 61,8'inin gelecekte beklediklerinden daha az para kazanacaklarını, yüzde 43,1'inin istedikleri alanda çalışamayacaklarını düşündükleri ifade edildi. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 49,6'sının yurtdışına gitmek istediği belirlendi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.