Dişli bedelini ödemiş(!)

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin imar planı tadilatı karşılığı 1 milyon dolar istediği arazi, eksik belgelere ve ilgili kurumların olumsuz raporlarına rağmen alışveriş merkezi haline dönüştürüldü. Onaysız tapu senedine ve eksik belgelere karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanan imar planı değişikliğiyle söz konusu arazinin imar hakkı da 5 kat arttırıldı.

13 Ağustos 2008 Çarşamba, 12:32

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişlinin önceki gün CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belgeleriyle ortaya çıkarılan 1 milyon dolar rüşvet karşılığında imar planı tadilatı yaptırdığı İstanbulun Silivri ilçesinde bulunan arazinin tapu senedinin onaylı olmadığı ortaya çıktı. Onaysız tapu senedine ve eksik belgelere karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) onaylanan imar planı değişikliğiyle söz konusu arazinin imar hakkı da 5 kat arttırıldı. Ayrıcalıklı imar hakkı tanınan arazide ise alışveriş merkezi inşa ediliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dişlinin Akademi Ofset AŞ adına Mehmet Karasu ile imzaladığı ve Silivride bir arazinin imar planı değiştirilmesi koşuluyla Dişliye 1 milyon dolar ödeme yapılacağına ilişkin protokolün basına sızmasıyla gözler İBB tarafından yapılan imar planı tadilatına çevrildi. İBB Meclisinin 12 Nisan 2007deki toplantısında görüşülen rapora göre, 1/5 bin Ölçekli Nazım İmar Planında (NİP), Toplu konut alanı ve yeşil alanolarak görülen arazi Ticaret ve hizmetalanına alındı. Arazinin yapılaşma hakkı 5 kat arttıran plan tadilatı sonucu söz konusu parsellerde 15 metre yükseklikte ve istenilen boyutlarda bina inşa edilebilmesinin de önü açıldı. Plan değişikliği İBB Meclisinde AKPli üyelerin oyçokluğu ile kabul edildi. İBB Meclis Raporuna göre, plan değişikliğine ilişkin dosyada Silivri Alibey Mahallesinde bulunan 79 ada 6-7-8 parselin tapu senedinin onayı yok. 79 ada 8 parsele ait dosyada bulunan tapu senedi ise güncel değil.

Raporda ayrıca değişiklikten önce yürürlükte olan 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylı suretlerinin de bulunmadığına dikkat çekilerek İSKİ Genel Müdürlüğünden alınması gereken görüş yazısının aslının ya da onaylı suretinin de dosyaya eklenmediği kaydedildi.

İBB Meclisinde 12 Nisanda kabul edilen raporda arazi üzerinde yapılacak binanın otoparklarının emsale dahil olduğu kaydedilmesine karşın Silivri Belediye Meclisinin 11 Mayıs 2007deki toplantısında otoparkların emsal dışı bırakılmasına karar verildi. Silivri Belediyesince yapılan değişiklik, onaylanması için 9 Ekim 2007de tekrar İBB Meclisine gönderildi. İBB Meclisinde değişiklikler yine AKPli üyelerin oyçokluğuyla kabul edildi. Rapora göre, söz konusu arazi üzerinde inşa edilen alışveriş merkezinde yaklaşık 1700 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor.

İSKİ, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşlerinin dikkate alınmadığı plan tadilatı ile ilgili müdürlük değerlendirmesinde, plan tadilatının varolan 1/5 bin Ölçekli NİPe aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Bölge için gerekli öğretim tesislerinin planlanmadığı, artan yoğunluk doğrultusunda ihtiyaç duyulan sosyal ve teknik altyapı alanlarının da belirtilmediğine dikkat çekildi. İBB Planlama Müdürlüğünün rapora ilişkin değerlendirmesinde ise Ticaret alanlarında yapı boyutlarının serbest bırakılmasınınİstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu vurgulandı.