Memurlara ek ödeme müjdesi

Memurlara bu aydan itibaren verilecek "Ek ödeme" ile ilgili kararnamenin önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanıyor. Uygulama esaslarını belirleyen kararname yayımlandıktan sonra "Ek ödeme" yapılacak. Maliye Bakanlığının yaptığı çalışmaya göre, ek ödemede 10 puanlık artış, memur maaşlarına 50 YTL zam olarak yansıyacak.

15 Ağustos 2008 Cuma, 09:12

Ek ödeme süreci ve uygulamaya ilişkin bilgi vermek amacıyla yarın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun da aralarında bulunduğu "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair" 5793 sayılı kanun 6 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Aynı unvana sahip, aynı işi yapan" kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilmesini de hedefleyen yasal düzenlemeye göre, memurlara, 1 Temmuz 2006'dan bu yana 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ödemenin yerine, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödemenin oranı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele yapılan ödemeler gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Maliye Bakanlığının yaptığı çalışmaya göre, ek ödemede 10 puanlık artış, memur maaşlarına 50 YTL zam olarak yansıyacak.

Ek ödeme zammının yılın kalan bölümü için bütçeye getireceği maliyet, 546 milyon YTL olarak hesaplandı.

Yasaya göre, "Makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev" tazminatları da kaldırılarak, bunlardan yararlananlara ek ödemeden yararlanma imkanı getirilecek.