Erdoğan'ın 3 kuruşluk cezası onandı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, katıldığı radyo programında, terörist başı Abdullah Öcalan’dan “Sayın”, şehitlerden de “Kelle” olarak söz eden Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında verilen “3 kuruşluk” tazminat kararını oybirliğiyle onadı. Erdoğan yerel mahkemenin kararına “Şu olaya bak, üç kuruşluk manevi tazminat” sözleriyle tepki göstermişti.

16 Ağustos 2008 Cumartesi, 08:15

Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin verdiği tazminat kararını onayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, şu değerlendirmeyi yaptı:

Davacılar vekili dilekçesinde, müvekkillerinin şehit anneleri olduğunu, davalının bir konuşması sırasında şehitler için kelle tabirini kullandığını beyan ederek, şimdilik 3er kuruş manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, birleştirme kararı verilmiş, bu kararın temyizi üzerine mahkemece birleştirme kararının nihai karar ile birlikte temyiz edilebileceği gerekçesi ile temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Erdoğanın 2000 yılında bir radyo kanalında yaptığı konuşmada, Sayındiye hitap ettiği Abdullah Öcalan için “... şu anda, almış olduğu kellelerin hesabını veriyordemişti. Erdoğanın bu konuşmasının ortaya çıkmasıyla birlikte şehit aileleri, peş peşe eylem yaparken, yargı sürecini de başlatmıştı. Yerel mahkeme Başbakanın sıradan biri olmadığını, Diline hâkim olması gereken bir mevkideolduğunu belirtirken şehit ailelerinin Kellesözünü affetmeyeceğini vurgulamıştı.