Bulunan işi kabul etmeyenin işsizlik ödeneği kesilecek

İş arayanlar ile işçi istihdam etmek isteyenler Türkiye İş Kurumu aracılığıyla birbirini bulacak. Bu kapsamda önerilen işi, belirlenen koşullar dışında nedenlerle kabul etmeyen işsizlerin ödeneği kesilecek.
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2009 Cumartesi, 08:15

Türkiye İş Kurumu'nun "Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. İş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere yer verilen düzenlemeye göre, iş arayanlar ile işverenlerin işçi arama talepleri biraraya getirilecek.

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalı işsizler, Kurumca önerilen işi şu nedenler dışında reddedemeyecek:
"-Sigortalı işsizin, mesleğine uygun ve son çalıştığı işin ücret/çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi.
-Sigortalı işsizin eğitim durumuna, yaşına, cinsiyetine, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi.
-İşverenin önerdiği iş sözleşmesinin, iş yasalarında belirlenmiş olan asgari ücret, günlük ve/veya haftalık çalışma süresi, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin gibi çalışma koşulları hükümlerine aykırı koşullar içermesi.
-Sigortalı işsizin ikamet ettiği yerin belediye mücavir alanı sınırları dışında bir iş olması.
-İşsizin, önerilen işyerinde daha önce 4857 sayılı İş Kanununun 24/II maddesine istinaden haklı sebeple ayrılmış olması.
"

Önerilen işin haklı neden olmaksızın reddedilmesi halinde işsizlik ödeneği kesilecek.

Özürlü ve hükümlü çalıştırma zorunluluğu

İşverenler; 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ile yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olacaklar. Aynı kapsamda tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ile yüzde iki eski hükümlü işçiyi çalıştırmaları zorunlu olacak.

Özürlü ve eski hükümlü istihdamı İş Kurumu aracılığıyla yapılacak. Özürlüler ve eski hükümlüler aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamayacak.

Kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılamayacak.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.