Kayıtlı çalışan yok

22 milyonluk istihdamın 10 milyon 115 bin kişisinin kayıt dışı olduğu belirlendi. Kayıt dışı çalışanlar arasında en büyük kesimi, tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Normal bir istihdam olanağı elde edemeyen bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor.

17 Ağustos 2008 Pazar, 06:47

Mayısta istihdamdaki toplam nüfus 22 milyon 277 bin kişi olurken, bunun 10 milyon 115 binini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu. Ücretli olarak çalışan toplam 11 milyon 398 bin kişiden yüzde 17.5 oranındaki 2 milyon kişinin kayıtdışı çalıştığı belirtildi. Toplam sayıları 1 milyon 640 bin olan yevmiyelilerin ise yüzde 89.8 oranındaki 1 milyon 472 bini kayıtdışı olarak çalışıyor. ANKAnın yaptığı çalışmaya göre, kayıt dışı çalışanlar içinde en büyük grubu ise ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 280 bin kişi düzeyinde bulunuyor. Bunların da yüzde 95.8 oranındaki 3 milyon 143 bini sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun durumda. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiyedeki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor.

Kayıt dışı çalışanlar toplamının 5 milyon 291 bini tarımda, 4 milyon 825 bini ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Kayıt dışılık oranı tarımda yüzde 87.7, diğer sektörler ortalamasında yüzde 29.7 düzeyinde bulunuyor.