Arkeolojik alanın korunması istendi

Antalya tarihini 100 yıl öne çeken Roma ve Bizans dönemine ait mezarların yanı sıra Helenistik döneme ait antik mezarların ortaya çıktığı eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı arazisine yapılması düşünülen iş merkezinin projesinin iptal edilerek alanın arkeolojik park ve müze olarak kullanılması istendi.
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2009 Cumartesi, 09:48

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV), Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), Antalya Profesyonel Turist Rehberleri Derneği (REHBERANT), Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen), Peyzaj Mimarları Odası, Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Antalya'nın kuruluşunu Attalos'tan 100 yıl kadar önceye tarihleyen Antalya Nekropolü'nde uygulanmak istenen Büyükşehir İş Merkezi Projesi'nin iptal edilerek bu alanın arkeolojik park olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

İş merkezi projesi alanının 8 dönümünde Antalya Nekropolü'ne ait 600 kadar mezar çıktığı için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sit alanı ilan edildiği halde 13 bin metrekarelik bölümde Büyükşehir Belediyesi'nin iş merkezi projesini uygulamakta ısrar ettiği bildirilen açıklamada, Koruma Kurulu'nun da buna izin verdiği, bu durumun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun suistimali anlamına geldiği ifade edildi.

''Mezarlar parçalandı''

Açıklamada, ''Doğu Garajı sit alanı olsun'' uyarısını dikkate almayan Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl iş makineleriyle başlattığı temel kazısında 1'i oda, 8'i lahit tipi onlarca antik mezarın tahrip edildiği ve tahribatın örtbas edilerek iş kazası sayıldığı kaydedildi.

Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in seçim broşüründe Antalya Nekropolü'nün üzerinin iş merkezi projesinin halk pazarı bölümü ile kapatılacağının açıklandığı hatırlatılarak, Büyükşehir Belediyesinin Antalya Nekropolü ve çevresindeki çalışmaları ''endişe verici'' olarak nitelendirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndaki ''Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli plan kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır'' hükmü doğrultusunda koruma amaçlı imar planı hazırlanması istendi.

Antalya Nekropolü'nün de yer aldığı 13 bin metrekarelik alanın Antalya Kent Müzesi projesine dahil edilerek kentin 2 bin 300 yıllık kültürel birikiminin sergilenmesi amacıyla kullanılması veya bu alanın Arkeoloji Müzesi ek binası için müze yeri olarak tahsis edilmesi önerildi.

Alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi karşılığında ise Perge ve Termessos tiyatroları ile Kırkgöz Han'ın kültürel amaçlı kullanım için Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin istenebileceği belirtildi.

Antalya Nekropolü'ndeki antik mezarların tahrip edildiği ve bu tahribatın iş kazası sayılarak örtbas edildiğine ilişkin iddiaların Cumhuriyet Savcılığı ve Antalya Valiliği'nce soruşturulması talep edildi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.