İmamlara kadro için kanun teklifi

MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, sayıları 4 bin 500 civarında olan vekil imamların kadroya alınmasını öngören kanun teklifi verdi. Gerekçede, asil olarak görev yapan imamlar ile vekil imamlar arasında büyük farlılıklar olması gösterildi.
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2009 Pazartesi, 11:34

MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, imamların kadroya alınmasını öngören kanun teklifi verdi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan ve Devlet Memurları Kanunu'na bir madde eklenmesini öngören kanun teklifi kanunlaşırsa, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açıktan vekil imam olarak görev yapan personel 6 ay içerisinde memuriyete alınacak. Teklifin gerekçesinde yurttaşların ihtiyaç duydukları dini ve toplumsal rehberlik hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde görevlendirdiği imam-hatipler eliyle görüldüğü belirtilerek imam-hatip eksiğinin açıktan vekil imam atanmasıyla giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Gerekçede "Ülkemizde 4 bin 500'ü aşkın vekil imam-hatip görev yapmaktadır. Vekil imam hatipler, asil imam hatiplerin taşıdığı nitelikleri taşıyan, mesleğe liyakatli kişilerdir. Asil olarak görev yapan imam hatiplerle vekil imam hatipler arasında hem ücret hem de özlük hakları bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması, hem adalet duygusunu topluma yaymaya çalışan, imam hatipler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hem de çalışanlar arasında ayrım yapmayan sosyal devlete ulaşılması noktasında ehemmiyet taşımaktadır" denildi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.