20 soruda sigara yasağı

Sağlık Bakanlığı, tütün vetütün ürünlerinin kullanım alanını sınırlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, akıllara takılan sorulara açıklık getirdi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, sigara yasağına ilişkin merak edilenler ve yanıtları...

17 Ağustos 2008 Pazar, 12:38

- Tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği kapalı alanlar nereler?

- Kamu hizmet binaları, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binalar, taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçları, okulöncesi eğitim kurumlarının (dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve ortaöğrenim kurumlarının kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık) alanları, özel hukuk kişilerine ait lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler.

- Yasa öncelikle hangi alanlarda uygulanacak?

- Özel hukuk kişilerine ait lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler dışında kalan alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmemesi uygulamasına geçildi. Anılan işletmelerde ise uygulama 19 Temmuz 2009’da başlayacak.

- Eskiden kapalı alanlarda oluşturulan sigara odaları ne olacak?

- Kapatılacak.

- Otellerde sigara içilen odalar olacak mı?

- Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. Ancak bu odalarda standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacak ve tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacak.

- Stadyumlardaki özel alanlarda sigara içilebilecek mi?

- Yasaya göre açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak. Bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde ise bu alanlar toplam seyir alanının yüzde 50’sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecek.

- Spor hizmetinin verildiği yerlerden kasıt sadece stadyumlar mı?

- Hayır. Yasak, açık ve kapalı tüm spor alanlarını kapsıyor.

- Kültür festivallerinin yapıldığı ortamlarda, sinema salonlarında tütün ürünleri satılacak mı?

- Hayır.

- Çalışanlar, işyerlerinin balkonlarında ya da yangın merdivenlerinde sigara içebilecekler mi?

- İşyerlerinin yangın merdivenlerinde, balkonlarında, merdiven boşluklarında ya da 2 binayı birbirine bağlayan koridorlarında sigara ve tütün ürünleri kullanılamayacak. Çalışanlar, tütün ürünlerini çalıştıkları binaların dışına çıkarak kullanacak.

- Sigara içmek, işveren tarafından işgücü kaybı olarak değerlendirilebilecek mi?

- Çalışan, sigara içmek için sürekli işinden uzaklaştığı takdirde, işveren bu durumu işgücü kaybı olarak görebilecek. Bu durumda sigara içen çalışanların zorunlu aralar diye adlandırılan çay molaları ve yemek saatini sigara içmek için kullanması uygun olabilecek.

- Sigarayı bırakamadığı için bir personel işinden çıkarılabilecek mi?

- Böyle bir uygulama olacağı düşünülmemekle birlikte, olduğu takdirde anayasa, insan hakları ve iş mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecek.

- İşyeri dışındaki izmaritler için çöp kutusu koyma sorumluluğu kime ait?

- İşyerlerinin dışına gerekli çöp kutusu koyma, işyerinin müstakil alanı ise işyeri sorumluluğunda, değilse bağlı bulunduğu belediyeye ait. Tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkları çevreye attığı takdirde, kişiye 2008 yılı için 23 YTL para cezası uygulanacak.

- Elektronik sigara kullanılabilecek mi?

- Hayır. Bağımlılık yapma riskinin fazla ve sigarayı bıraktırıcı çalışmalarını engelleyici olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı.

- Yasanın hoşgörü gösterdiği özel koşullar olarak ele aldığı cezaevleri, yaşlı bakımevleri ile ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde sigara tüketimi konusunda hiçbir sınırlama yok mu?

- Bu mekânların kapalı alanlarında da tütün ürünleri tüketilemeyecek. Ancak buralarda gerekli tedbirler alınmak kaydıyla tütün ürünleri tüketimine mahsus alanlar oluşturulabilecek, ama buralara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecek.

- Sadece sigara içenlere hizmet verecek bar, restoran, kafe gibi yerler açılabilir mi?

- Bu tarz mekânlar açılması, yasanın amacından son derece uzak.

- Sadece sigara içenlere hizmet verecek ulaşım hizmetleri başlatılabilir mi?

- Yasa gereği bu mümkün değil.

- Sigara yasağına uymayanlardan elde edilen ceza gelirleri nereye aktarılacak?

- Maliye Bakanlığına, dolayısıyla Hazineye aktarılacak.

- Restoran, kafe, bar işletenlere yasağı tekrarlamaları halinde işletmeyi mühürleme ya da daha yüksek para cezası gibi uygulayacağınız farklı ceza sistemleri var mı?

- Yasaya aykırı hareket eden işletme sorumluları hakkında 500 YTLden 5 bin YTLye kadar idari para cezası uygulanacak, farklı bir cezai uygulama olmayacak.