Doğu Karadeniz'in incisi: Çoruh Vadisi

Efes Pilsen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle başlayan "Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi" (DATUR) ile doğunun incisi olarak gösterilen "Çoruh Vadisi" önemli turizm bölgesi oluyor. Bu projeyle Efes Pilsen bölgeye önemli katkılar sunuyor.

18 Ağustos 2008 Pazartesi, 07:22

İspir Spor Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Efes Bira Grubu Türkiye Bölge Başkanı Semih Maviş yapılan araştırmalar, ülkemizin en önemli sorunların eğitim ve işsizlik olduğu ifade ederek bunun tek çözümü her bölgede özgün iş alanları ve istihdam oluşturmaktan geçtiğini belirtti. Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama, ekonomide bir hareketlilik, canlılık oluşturduğu, diğer sektörlere de olumlu katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı DATUR Danışmanı Prof. Dr. Erol Çakmak ise “Yürütülmekte olan DATUR, sürdürülebilir insan geliştirme projesidir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Başta ev pansiyonculuğu olmak üzere yöreye yeni istihdam alanları kazandıran DATUR, doğrudan bölge insanının içinde yer aldığı turizm işbirlikleriyle de yerel bilincin oluşturulmasını sağlıyor.

Çoruh Vadisi'nin eşsiz doğası

Dünyanın 25 önemli sıcak noktasından biri olan Kafkasya Dağlarının Türkiyedeki uzantısı olan Kaçkar Dağlarının, güneybatı kısmında yer alan Çoruh vadisi de doğal olarak dünyanın önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoruh’un biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma açısından ön plana çıkartan temel özelliklerini ise: Akdeniz bitki örtüsü, korunmuş orman örtüsü, doğal yaşlı ormanları, yaban hayatı, endemik bitkileri, ve kelebek zenginliği. Aslında Çoruh Vadisi Akdenizin başladığı ve Karadenizin bittiği yerdir. Çoruh Vadisi ülkemizdeki iki önemli enklavdan biri. Jeolojik çağlar boyunca sıcak dönemlerde Akdeniz bitki örtüsü, kuzeye doğru yayılması ve daha sonra da buzul çağı geldiğinde buradan çekilmesi sonrasında, bazı vadilerdeki sıcak mikro-klima sayesinde o bölgelerde hayatına devam edebilmiştir. Bu tip bitki örtüsüne enklav denir. Çoruh Vadisinde zeytinlikler, sandal makisi, Halep çamları, nar ağaçları da görmek mümkün. Bu Akdeniz bitki örtüsü bölgenin en önemli biyolojik zenginliklerinden biridir. Çoruh Vadisi; eşsiz doğası, zengin bitki ve yaban hayvan çeşitliliği, alternatif sporlara uygunluğu ile yeni bir turizm bölgesi olma potansiyeli taşıyor.

Bölgede konaklama sorunları çözülüyor

DATUR Projesi kapsamında Türkiye’nin turizm açısından geliştirilebilir diğer bölgeleriyle sürdürülmesi planlanıyor. Alternatif gelir kaynakları yaratarak bölgesel işsizlilik ve göç sorunlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunması bekleniyor. Proje kapsamında; yerel turizm komiteleri kurularak Çoruh Vadisi’nin turizm potansiyeli ve sağlayacağı istihdam alanları açısından da farkındalık ve bilinç oluşturulması hedefleniyor. Bölgede düzenlenen turizm konulu toplantılarla; öncelikle yörenin konaklama sorunlarının çözümü için yerel işbirlikleri ve projeler ele alındı. Böylece kısa zamanda çevreye uyumlu hale getirilerek köy evlerinin pansiyonculuğa kazandırılması bekleniyor.

Önce eğitim

Efes Pilsen DATUR projesiyle, Çoruh Vadisi’nde önemli değişimlere imza attı. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile ortaklaşa düzenlenen ücretsiz “Efes Pilsen Turizm Eğitimleri”, 2006 yılı sonundan bu yana devam ediyor. Türkiye genelini kapsayan proje ile sektöre eğitimli insan gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu eğitimler ile, hem bölgeye gelen turiste yüksek kaliteli hizmet verilmesi, hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri ile ilgili bölge hakkında duyarlılık yaratılması hedefleniyor. Projenin sürdürülebilir olması amacıyla oluşturulan turizm geliştirme modeli çerçevesinde, yöre halkı ile birlikte hareket edilerek Çoruh Vadisi’nde örgütsel kapasitenin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Bilimsel çalışmalar tamamlandı

Proje kapsamında bölgeyi, yerli ve yabancı turistler açısından ilgi gören bir merkez haline getirecek ve bölge halkına gelir sağlayacak potansiyel ürünlerin veya hizmetler araştırılarak çok yönlü çalışmalar yürütüldü. Kısa zamanda Çoruh Vadisi’nde özgü kuş çeşitleri ile ilgili envanter çalışması tamamlandı. Bunun yanı sıra vadinin zengin botanik çeşitliliği bilimsel şekilde raporlandı. Ayrıca tarihi eserler ile ilgili envanter çalışmaları sonuçlandırıldı.