Demiryolları satılacak

Bakanlığın taslağında TCDD'nin kârlı iş ve hatları özelleştirilirken istenmeyen hatlar ise kapanacak. Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanan TCDD'nin yeniden yapılandırılması ve Türkiye Demiryolu Taşımacılığı AŞ'nin Kurulması Kanunu taslağında TCDD'nin ikiye bölünmesi ve iki bağımsız kurul oluşturulması planlanıyor.

18 Ağustos 2008 Pazartesi, 07:37

Hükümet, hazırladığı iki yasa taslağıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarını (TCDD) ikiye bölmeyi ve iki bağımsız kurul oluşturmayı planlıyor. Taslaklar yasalaşırsa, TCDDnin kârlı iş ve hatları özelleştirilirken, istenmeyen hatları ise kapatılacak. Gar, arsa gibi değerli taşınmazlarının satışının da önü açılacak.

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan TCDDnin yeniden yapılandırılması ve Türkiye Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.’nin Kurulması Kanunu taslağında şu değişiklikler öngörülüyor: TCDD ikiye bölünerek Demiryollarında ticari esaslara göre yük, yolcu ve kombine taşımacılığı ile diğer tamamlayıcı ve lojistik hizmetleri yapmak üzere Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (DETAŞ) kuruluyor.

TCDDnin görevleri ise demiryollarını inşa etmek, ettirmek, demiryolu altyapısını yenilemek, iyileştirmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, demiryolu trafiğini düzenlemek, istasyon, gar yönetmek ile sınırlandırılıyor. TCDDnin taşımaya yönelik personeli DETAŞa aktarılıyor.

TCDDnin mülkiyetindeki işletmecilik fazlası taşınmazların satışına TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir hükmü getirilerek TCDDnin istasyon ve gar binaları ile arazilerinin satışı için hukuki zemin yasa maddesi halinde sağlamlaştırılıyor. Özelleştirme işi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınıp TCDDye veriliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından Özelleştirme Yüksek Kurulu adı altında siyasi iradeye verilen özelleştirmedeki nihai karar yetkisi de, TCDD Yönetim Kuruluna aktarılıyor.

Hizmet alımı maddesiyle; piyasadan özel hizmet alımının önü açılıyor.

Yine Bakanlıkça hazırlanan Genel Demiryolu Kanunu taslağına göre getirilen değişiklikler ise şöyle: Demiryolu işletmeciliğinin özelleştirilen kurullarda olduğu gibi üst kurullar aracılığıyla yürütülmesi amacıyla Demiryolu Emniyet Makamı ve Demiryolu Rekabeti Düzenleme Makamı adı altında iki birim oluşturuluyor.

Ayrıca Demiryolu Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu adı altında bir başka kurul kuruluyor. Ancak taslakta kurul üyelerinin siyasi otorite tarafından atanacağı ve bağımsız olmayacağı anlaşılıyor. Türk mevzuatına göre kurulmuş kamu ve özel demiryolu işletmelerine demiryolu altyapısına erişim hakkı tanınır hükmü ile demiryollarında işletmecilik özel sektöre açılırken; Altyapı yönetimleri belli bir altyapı kesimini özel bir trafik türünün kullanımına tahsis edebilir hükmü ile de özelleştirme altyapıyı da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor.