Türkiye'de halk oylamaları

"Halk oylaması" (referandum) kavramı Türk hukuk sistemine 1961 Anayasası ile girdi. Türkiye'de bugüne kadar 4 kez halk oylamasına gidildi. Halk oylaması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 3376 sayılı yasa ile düzenleniyor.

18 Ağustos 2008 Pazartesi, 08:12

 1 - 1961 Anayasası Halk oylaması:

Türkiye'de "halkoylaması", kamuoyunun gündemine 1961 Anayasası ile geldi.

27 Mayıs 1960 Müdahalesi'nden sonra oluşturulan Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Anayasa için Cumhuriyet tarihinde ilk kez "halkoylaması" yapıldı.

9 Temmuz 1961'de gerçekleştirilen halkoylaması ile 1961 Anayasası, 3.934.370 "hayır" (yüzde 38.3) oyuna karşılık, 6.348.191 "evet" (yüzde 61.7) oyuyla kabul edildi.

2 - 1982 Anayasası Halk oylaması:

İkinci halkoylamasına "1982 Anayasası" için gidildi. 

7 Kasım 1982'de yapılan halk oylamasına, 18 milyon 885 bin 488 seçmen katıldı. 17 milyon 215 bin 559 seçmen "kabul" (yüzde 91.37), 1 milyon 626 bin 431 seçmen de "red" (yüzde 8.63) oyu kullandı.

1982 Anayasası, sonuçların açıklanmasıyla 9 Kasım 1982'de yürürlüğe girdi.

3 - 1987 Siyasal Yasaklar Halk oylaması:

Türkiye'de 3. halk oylaması, 1982 Anayasası'nın Geçici 4. maddesi ile getirilen 10 ve 5 yıllık siyasal yasakların kalkıp kalkmaması konusunda düzenlendi.

6 Eylül 1987'de yapılan halk oylamasına 24 milyon 436 bin 821 seçmen katıldı. Geçerli 23 milyon 347 bin 856 oydan 11 milyon 711 bin 461'i (evet), 11 milyon 636 bin 395'i (hayır) oyu kullandı. Böylece, Geçici 4. madde yürürlükten kalktı.

4 - 1988 Yerel Seçimler İçin Halk oylaması:

Yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmaması konusunda düzenlenen bu halk oylaması, 25 Eylül 1988'de gerçekleştirildi. Seçmenlerin yüzde 65'i (hayır), yüzde 35'i (evet) oyu kullandı.

Yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa'nın 127. maddesindeki değişiklik kabul edilmedi ve 13 Kasım 1988 olarak öngörülen erken yerel seçimler yapılmadı.

Kaynak: www.belgenet.com