Sağlıkçılara ek ödeme genelgesi

Maliye Müsteşarı hazırlanacak ek ödeme genelgesi ile sağlıkçıların sıkıntılarını gidereceğini söyledi. Türk Sağlık-Sen'den edinilen bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Başbakan'ın yaptığı açıklama ile ek ödeme zamlarından kaynaklanan sorunların ele alınması için bir gündem maddesi oluşturulması ve görüşmeye açılması talebinde bulundu.

21 Ağustos 2008 Perşembe, 14:28

Önder Kahveci, ek ödemelerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlarda görev yapan personellere yansıtılmamasının, yeni eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin doğmasına sebebiyet verdiğini, bu kurumlarda görev yapan personellerin iş riskleri ve iş yoğunluklarının göz ardı edildiğini, özellikle 1. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarının aldığı döner sermaye miktarının sanıldığının aksine çok düşük olduğunu belirterek bazı illerde görev yapan çalışanların döner sermaye oranlarını örnek gösterdi. Kahveci, sağlık çalışanlarının son 3 yılda 283 YTL zamdan yoksun kaldığını, Eşit işe eşit ücret prensibi sağlık çalışanlarına 'Çok Çalışmaya, Az Zam' şeklinde yansıdığını ifade etti.

Beklentiler karşılanmazsa her türlü mücadeleyi vereceğiz

Toplantıda Türk Sağlık-Sen Başkanı Kahveci, ek ödeme zammının ortaya çıkardığı adaletsizlikleri giderme yönünde gerekli tedbir alınmaz ise bu toplu görüşmenin hiçbir anlamının olmayacağını ve gerekli her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Bakan Murat Başesgioğlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan’ın bu konudaki görüşlerine başvurdu. Aktan ise, Kahveci’nin açıklamaları doğrultusunda her hangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, Sağlık Bakanlığı’nda ödenen döner sermaye oranları ve diğer kurumlarda diğer ek ödeme miktarlarının bu denli düşük olduğu yönünde gerekli bilgiye ulaştıktan sonra hazırlayacakları genelge ile sorunları gidereceklerini bildirdi.