Üniversiteliler umutsuz

Üniversite öğrencileri iş bulma konusunda umutsuz. Ekonomistler Platformu'nun Ekonomik Kriz, İşsizlik ve Gençlik Anketi'ne katılan 980 öğrencinin yüzde 57,8'si bir yıldan kısa bir sürede iş bulabileceğini düşünmeğini belirtirken, yüzde 47,9'u ise ekonomi yönetiminin krize daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade etti.

23 Mayıs 2009 Cumartesi, 06:27

Ekonomistler Platformu'nun anketinde ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki 5 üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinden 980 öğrenci katıldı. Ankete göre, öğrencilerin yüzde 59'u Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin "ekonomik kriz ve işsizlik" olduğunu ifade etti. Bunu yüzde 21 ile"güvenlik ve terör", yüzde 9 ile "insan hakları ve demokratikleşme" takip etti.

Öğrenciler üniversitelerin iş piyasası için gerekli donanım sağlamadığını düşünüyor

Öğrencilerin yüzde 8,2'si öğrenim gördükleri şehirlerinde kalmayı düşündüklerini belirtirken, yüzde 19.2'lik kısım ise iş olanaklarına bağlı olarak bu şehirlerde hayatlarına devam edebileceklerini ifade etti. Öğrencilerin yüzde 72,6'sının ise mezuniyet sonrası öğrenim gördükleri şehirde kalmak istemediklerini ortaya çıktı. Öğrencilerin sadece yüzde 2,7'si öğrenim gördükleri üniversitenin kendilerine iş piyasası için gerekli olan donanımı sağladığını düşünürken, yüzde 52,7'si üniversitelerin bu konuda daha fazla çalışma yapmaları gerektiğini ifade etti.

 

Öğrenciler: Ekonomi yönetiminin krize daha fazla önem vermesi gerekiyor

Üniversite öğrencilerinin yüzde 57,8'i bir yıldan kısa bir sürede iş bulabileceğini düşünmeğini belirtirken, altı ayda iş bulabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 23,6 oldu.

Üç ay veya daha kısa sürede iş bulabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 24 olarak ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 69,9'u öğrenimlerine devam etmeyi düşündü. Ankete katılanların yüzde 50'si AB üyeliğinin işsizliğin çözümünde önemli olmayacağı yanıtını verirken, diğer yüzde 50'lik kısmı ise AB üyeliğinin önemli olduğunu ifade etti. Ankete katılan öğrencilerin sadece yüzde 5,1'inin ekonomi yönetiminin krize yeterince önem verdiğini düşünürken, yüzde 46,9'u krizle mücadele önlemlerinin yetersiz olduğunu kaydetti. Yüzde 47,9'u ise ekonomi yönetiminin krize daha fazla önem vermesi gerektiği yanıtını verdi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Ekonomistler Platformu İcra Kurulu Başkanı Oğuz Demir, yeni üniversite kurulmasının, sadece şehir ekonomilerine fazladan tüketici ekleyerek canlılık yaratmak olarak algılanmasının bu olumsuz sonuçların en temel nedeni olduğunu belirterek, "Bunun doğal bir sonucu olarak ise gençler mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına girişlerinin oldukça zor olduğunu ve bu sürecin uzun olacağı beklentisi taşıyor" dedi.