Oklullarda enerji tasarrufu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, 11-18 Ocak tarihleri arasında kutlanan ''Enerji Tasarrufu Haftası''nın daha etkin ve verimli yürütülmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, merkez ve taşra birimlerine ''Enerji Tasarrufu Haftası''nın daha etkin yürütülmesine ilişkin genelge gönderildi.

22 Ağustos 2008 Cuma, 12:12

Gönderilen genelgede, küresel ısınma, petrol fiyatlarındaki hızlı artış, kaynakların verimli kullanılmaması ve arz güvenliğinin sağlanamamasının dünya gündemindeki en önemli enerji sorunu olarak değerlendirildiği belirtildi.


Enerji konusunda yaşanan olumsuz gelişmelerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirdiği ifade edilen genelgede, Başbakanlığın 15 Şubat 2008'de yayımladığı genelgeyle 2008 yılının ''Enerji Verimliliği Yılı'' ilan edildiği anımsatıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde ''Enerji Tasarrufu Haftası''nın daha etkin ve verimli olarak yürütülmesinin zorunlu olduğu belirtilen genelgede, bu kapsamda, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bağlı kuruluşları tarafından, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, enerji ve enerji verimliliği konularında çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.


Genelgede, etkinlikler kapsamında, çeşitli yarışmalar, panel, konferans düzenlenmesi, öğrenci kulüpleri kurulması, hazırlanan dergi ve broşürlerin okullara dağıtılması, ihtiyaç duyulması halinde mevcut öğretim programlarında güncelleme çalışmaları yapılması, eğitim kurumlarında güneş enerjisinden daha fazla yararlanılmasını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması, satın almalarla ilgili şartnamelerde enerji verimliliğine ve yüksek performanslı cihazların kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, binalarda enerji tasarrufu için yalıtıma önem verilmesi, düzenlenen fuarları imkanlar ölçüsünde kurum çalışanları ve öğrencilerin gezmesinin sağlanması istendi.