Başbakan'a mayın sorusu

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Tan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "İzak ismini kullanmakla, bu toprakların ihalesinin İsrail şirketine verileceğini mi ima etmektesiniz?" diye sordu.

27 Mayıs 2009 Çarşamba, 08:41

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Tan Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak ilini kapsayan 216 bin dönümlük, 510 kilometrelik sınır bölgesinin çıkarılacak yasa ile mayın temizleme işini yapacak bir yabancı şirkete çok uzun dönem için kiraya verileceğini hatırlattı.

Bu yabancı şirketin daha düşük maliyetli olacağı için yöredeki işgücünü kullanmasının doğal olduğunu belirten Tan, Başbakan'ın "O toprakta İzak değil, Ahmet Mehmet çalışacak" ifadesiyle de bunu doğruladığını söyledi. Tan Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:
"İzak ismini kullanmakla, bu toprakların ihalesinin İsrail şirketine verileceğini mi ima etmektesiniz? 1954'ten itibaren yöre köylülerinden kamulaştırma yoluyla alınan bu toprakların, yöre köylülerine belli ödeme şartlarıyla, geri verilmesi neden tercih edilmemektedir? Bu topraklar ile alt kesiminin, cumhuriyet tarihimizin yarısını da aşan uzunlukta bir süreyle yabancılara terk edilmesi, stratejik açıdan, sınır ve gıda güvenliği yönünden ne ölçüde doğru bir karardır? Bu karar işsizlikten yoksulluktan beslenen terörün önlenmesi yönündeki devlet ve hükümet hedefleri ile nasıl bağdaştırılmaktadır? Tarım için sulanmaya olan kaçınılmaz ihtiyaç dolayısıyla, Fırat ve Dicle'nin sularının kullanımı konusunda da ihaleyi alan yabancı şirkete bir imtiyaz verilecek midir? Yüzde 70'i sulanabilir olan bu toprakların bağcılık, seracılık, hayvancılık ve organik tarımsal faaliyetlere çok uygun nitelik taşıdığı bilinmektedir. Tarımdaki işsizliğin bu kadar yaygın olduğu, daha da önemlisi 35 bin üyeli 'İşsiz Ziraat Mühendisleri Derneği' adlı bir derneğe sahip belki de dünyanın tek ülkesi olan Türkiye'nin bu ölçüde geniş tarımsal alanının yabancılara terk edilmesinin, partinizin 'Adalet ve Kalkınma' olan adaylı ne ölçüde bağdaştırılmaktadır?"