"Faiz indirimleri ölçülü olabilir"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Kasım 2008 döneminden bu yana yapılan birikimli faiz indirimlerini göz önüne alarak bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceğini belirterek, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği kaydedildi.

27 Mayıs 2009 Çarşamba, 12:24

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özetini açıklandı. Açıklamada, temel grupların tümünde yıllık enflasyonun bir önceki aya kıyasla azalış göstermesiyle enflasyondaki yavaşlamanın genele yayılan bir görünüm çizdiği belirtilerek, Nisan ayı iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın enflasyon üzerindeki etkisinin belirginleştiği bir dönem olduğu vurgulandı.

Meyve ve sebzelerde dış talebin 2008 yılının son çeyreği ile birlikte göreli bir canlanma eğilimi gösterdiğinin gözlendiği ifade edilen açıklamada, enerji fiyatlarının da Nisan ayında yüzde 1,42 gerilediği, bu gelişmede, elektrik, tüp gaz, katı yakıt ve akaryakıt kalemleri fiyatlarındaki azalışların etkili olduğuna dikkat çekildi.

Bu eğilimin, doğalgaz tarifelerinde yapılan indirimle Mayıs ayında da süreceği ifade edilen açıklamada, "Söz konusu indirimin Mayıs ayında tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,3 puan azaltacağı öngörülmektedir. Petrol fiyatlarının mevcut seviyesi göz önüne alındığında, enerji grubu yıllık fiyat artışındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde de süreceği tahmin edilmektedir" denildi.
 

"Vergi indirimlerinin enflasyon üzerindeki etkisi geçici olacak"

Vergi indirimlerinin Mart ve Nisan aylarında dayanıklı tüketim malları fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığı belirtilen açıklamada, vergi oranlarındaki indirimlerin geçici süreyle yürürlükte kalması sebebiyle enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin de geçici olacağı tekrar edildi.

Hizmet grubu fiyatlarındaki yavaşlama eğiliminin, iç talepteki keskin daralma ve maliyet kaynaklı unsurlardaki zayıflamanın gecikmeli etkileriyle sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, hizmet grubunun yıllık enflasyonundaki kademeli gerileme eğiliminin gelecek dönemde de süreceği tahmin edildiği kaydedildi. Özel kapsamlı enflasyon göstergelerindeki düşüş eğiliminin sürdüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Temel enflasyon göstergelerindeki bu düşüşte son iki aydaki vergi indirimlerinin önemli etkisi hissedilmektedir. Öte yandan, temel göstergelerin bu etkilerden arındırıldığında da gerilemesi enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü olduğuna işaret etmektedir. Para Politikası Kurulu, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yanı sıra petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki geçmiş aylardaki hızlı gerilemenin de katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüşün devam edeceğini tahmin etmektedir."

 

"Yatırım talebi bir müddet daha zayıf seyredecek"

2009 yılının ilk çeyreğine ilişkin açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki daralmanın devam ettiğini teyid ettiği kaydedilen açıklamada, Kurul'un süregelen küresel belirsizlikler ve ekonomideki mevcut atıl kapasite dikkate alındığında, yatırım talebinin bir müddet daha zayıf seyredeceğini öngördüğü vurgulandı. Son dönemde açıklanan verilerin özel tüketim talebinde kısmi bir canlanma yaşanabileceğine işaret ettiği ifade edilen açıklamada, "Kurul üyeleri iç talepte gözlenen canlanmanın bir bölümünün alınan mali tedbirlerin oluşturduğu fiyat avantajının ilgili mallara olan tüketim talebini öne çekmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla iç talepteki toparlanmanın hızına ve boyutuna ilişkin belirsizliklerin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu" denildi.

Açıklamada, son dönemde iç piyasa satışlarında gözlenen kısmi canlılığın üretim faaliyetlerini destekleyeceği belirtilerek, iktisadi faaliyetteki kısmi canlanma işaretlerine rağmen tarım dışı istihdamda henüz bir toparlanma eğiliminin gözlenmediğine işaret edildi. Yakın dönemde işsizlik sigortasına yapılan başvuruların yüksek seviyesini korumasının işsizlik oranlarındaki artışın devam ettiğine işaret edilen açıklamada, tarım dışı istihdamdaki gerilemenin ve işsizlik oranındaki yüksek seviyelerin gelecek dönemde yurt içi talebi ve birim işgücü maliyetlerini sınırlamaya devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
 

"Enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskılar sürecek"

İktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve istihdam koşullarındaki iyileşmenin zaman alacağı, dolayısıyla enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceğinin düşünüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
"Kurul, politika faizlerindeki indirimlerin orta vadede enflasyonun hedefin belirgin olarak altında gerçekleşme olasılığını azalttığını düşünmektedir. Söz konusu indirimlerin yanı sıra, son dönemde küresel risk algılamalarının iyileşme eğilimi ve politika faizlerine ilişkin beklentiler de piyasa faizlerinin tarihsel olarak düşük seviyelere gerilemesine katkıda bulundu. Parasal koşullardaki gelişmelerin iktisadi faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Kurul, Kasım 2008 döneminden bu yana yapılan birikimli faiz indirimlerini göz önüne alarak, bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştur."