Doğum öncesi depresyon tehlikeli

Hamilelik sırasında depresyon geçiren kadınların çocukları daha yavaş gelişebiliyor. Sonuç, West of England Üniversitesi'ne bağlı Çocuk ve Adolesan Sağlığı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırmayla elde edildi. Araştırmacılar doğum öncesi depresyonunun kendine has etkileri olabileceğini söylüyorlar.

22 Ağustos 2008 Cuma, 13:52

Hamilelik sırasında depresyon geçiren kadınların çocuklarında, idrak yetisiyle ilgili sorunların ve dikkat çekici davranışların gelişme olasılığı üçte bir oranında artıyor. Araştırma çerçevesinde 1991-1992 yılları arasında doğum yapan 11.098 kadının verileri değerlendirilmiş.

Hamilelik sırasındaki depresiflik derecesi dışında, çocuğun gelişimi sırasındaki depresiflik ve diğer tüm sorunlar arasındaki ilişki de saptanmış. Buna göre hamilelik sırasında depresyon geçiren kadınlardan dünyaya gelen çocukların yüzde ellisinde sorunlar saptanmış.

Tehlikenin bir kısmı, hamilelik sırasındaki depresyonun, postnatal depresyon olasılığını yükseltmesine dayanmakta. Toity Deave ile çalışan ekip de riskin yüzde otuz dört oranında artmasını her şeyden önce prenatal depresyona uzandığını bulmuş. BBC’de yayımlanan habere göre doğumdan önceki depresyonun, doğum sonraki depresyondan niçin daha etkili olduğu henüz bilinmemekte. Fakat Deave, sonucun prenatal depresyonun çocuğun bilişsel gelişimi üzerindeki olumsuz etkiyi göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulamakta.