Batman cezaevi raporu kabul edildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde görev yapan cezaevleri alt komisyonunun, Batman Cezaevindeki incelemelerine ilişkin raporunda, ''Uygun görülen yerlerde, kurum güvenliğini tehlikeye sokmadan, altı beton olmak şartıyla zemini toprak alanlar ihdas edilmesi'' önerisinde bulunuldu.

28 Mayıs 2009 Perşembe, 13:45

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda bugün görüşülerek kabul edilen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde görev yapan cezaevleri alt komisyonunun, Batman Cezaevindeki incelemelerine ilişkin raporda, fiziki şartlar itibariyle iyi bir görünüme sahip olan Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunun, genel olarak olumlu bir görüntü sergilediği belirtildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve cezaevi yönetiminin tutuklu ve hükümlülerle iyi bir diyalog içerisinde olduğu ifade edilen raporda, kapasite fazlalığı nedeniyle, birçok cezaevinde olduğu gibi burada da tutuklu ve hükümlülerin aynı koğuşta kaldıklarının görüldüğü bildirildi.

Cezaevinde kalanların, mahkemeler ile sağlık kurumlarına nakillerinde kelepçe takılmasından şikayetçi oldukları kaydedilen raporda, ''Jandarmanın nakil sırasında sorumluluk doğuracak eylemlerden kaçınarak, firar ve benzeri bir sonucun doğmasına engel olacak tedbirler alması doğaldır. Ancak, bunun her durumda aynı şekilde uygulanması yerine, naklin ve tutuklu-hükümlünün tehlikelilik derecesine göre bir tavır alınması bazı şikayetlerin de önüne geçecektir'' denildi.

Raporda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna göre, hükümlünün belgelendirmesi şartıyla 3. dereceye kadar akrabaları ile ad ve adreslerini bildirdiği en fazla 3 kişi tarafından ziyaret edilebileceği ifade edilerek, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğe göre ise bu 3 kişinin, ''ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu haller dışında değiştirilemeyeceği'' belirtildi.

Zİiyaretçi 3 kişinin değiştirilmesi

Bu 3 kişinin değiştirilmesinin çok ağır şartlara bağlandığı dile getirilen raporda, şöyle denildi:
''Hayatın olağan akışı içerisindeki bazı değişimler bu hükmün uygulamasını zorlaştırabilir. Hükümlü ya da tutuklu, kendisini ziyaret etmesini istediği kişileri değiştirmek isteyebilir. Kişiye bu hakkın tanınmasıyla, onun dış dünyayla irtibatını sağlamak, toplumla olan ve hürriyetinin tahdit edilmesi nedeniyle her geçen gün daha da zayıflayan bağını takviye etmek ve yaşama sevincini ayakta tutmak amaçlanmaktadır. Cezaevi yönetimi, bu ziyaretçileri inceleyip sakıncalı görülenleri değiştirme hakkına sahiptir. Bu nedenle, bu düzenlemenin değiştirilmesi yararlı olacaktır. Bu bağlamda, yasada değişiklik yapılarak, belli periyotlar halinde bu listenin güncellenmesinin sağlanması, amaca daha uygun bir yol olarak gözükmektedir.''

Raporda, cezaevi yönetiminin, uygun görülen yerlerde, kurum güvenliğini de tehlikeye sokmadan, altı beton olmak şartıyla, zemini toprak alanlar ihdas etmesinin ve böylece hükümlü ve tutukluların toprakla temaslarının sağlanmasının yararlı olacağı tespitine yer verildi.

''Farklı koğuşlarda kalmalı"

Raporda, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının 110 bini aştığı vurgulandı.
Aynı davada yargılanan tutukluların, farklı koğuşlarda kalmaları gerektiğine işaret edilen raporda, ''Aynı suçtan yargılanan ve aynı koğuşta kalan tutuklular ağız birliği etmekte, yargılama ile ortaya çıkarılması hedeflenen maddi hakikatler gizlenebilmektedir. Oysa ki sınıflandırma ile farklı yerlerde bulundurulmaları, ıslah edicilikte önemli bir etkendir ve yasayla getirilen zorunluluktur'' denildi.

Tutuklu ve hükümlülere ziyaret saatlerinde olduğu gibi, sosyal etkinliklerde de yasal haklarının en üst limitin kullandırılması gerektiği belirtilen raporda, ''Herkes devlet tarafından tam anlamıyla muhatap alınmalı ve devletin hiçbir kişiden ümit kesmediğinin belirtisi olarak, toplumsal infiali uyandıracak eylemlere katılmış kişiler de dahil olmak üzere, her bir birey yeniden topluma kazandırılma süreci kapsamına alınmalıdır'' görüşü ifade edildi.

Raporda, infaz koruma memurlarının sayı olarak yeterli hale getirilmelerinin yanında, insan hakları ve psikolojisi başta olmak üzere çok iyi bir eğitimden geçirilmeleri ve ''yarı mahkum'' sayılan bu görevlilerin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiği belirtildi.