Kız-erkek eşitliği teşvik edilmeli

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) gerçekleştirdiği bir araştırmada, Yunanistan ve Türkiye'de fen bilimlerinde kız öğrencilerin performansının erkek öğrencilerden daha iyi olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, öğretmenlerin kız-erkek eşitliğini teşvik etmeleri gerektiği de belirtildi.

29 Mayıs 2009 Cuma, 06:16

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  birçok üye ülkede eğitim-öğretim sezonu sona ermek üzereyken geleneksel PISA (Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı) testlerinin sonuçlarından birini daha açıkladı. Raporda kız ve erkek öğrencilerin eğitimi için yaygın streotiplerin kırılması gerektiği savunulurken, "Erkek öğrenciler fen, kız öğrenciler sosyal bölümlere yönelmeli" gibi kalıpların hala öğrencileri engellediği toplumlar bulunduğu belirtildi. "Yaşama Eşit Hazırlanıyorlar mı? - 15 Yaşındaki Erkek ve Kız Öğrencilerin Okuldaki Durumları" başlıklı raporda ilköğretim öğrencileri ülkelere göre, "Matematik, Okuma-Anlama-Değerlendirme ve Fen Bilimleri" açısından ele alındı.

 

Mtematikte Türkiye'de kızlar ve erkekler eşit

Araştırmanın yer aldığı rapora göre, OECD ülkelerinde erkek öğrenciler 15 yaşına yaklaşırken matematiğe daha fazla eğilim gösteriyor. Türkiye'de ise 15 yaşına doğru kızlar ve erkekler arasında matematiğe eğilim göstermede eşitlik bulunuyor. Raporda matematikle ilgili değerlendirmede, "OECD ülkelerinde erkek öğrencilerin 15 yaşına kadar matematikte daha iyi bir performans gösterme eğilimi bulunuyor. Kız ve erkeklerin matematikte hemen hemen eşit başarı gösterdikleri sekiz ülke; Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Kore, İsveç ve Türkiye ise bunun dışında yeralıyor" denildi.


Okuma-anlama-değerlendirme

 

Raporun 15 yaşına kadar olan öğrencilerde "Okuma-Anlama-Değerlendirme (Reading)" ile ilgili bölümündeyse, "OECD ülkelerinde kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre ilköğretimin sonunda okuma-anlama-değerlendirmede daha iyi bir noktaya geliyorlar ve bunu orta öğretimde daha da ileri bir noktaya taşıyorlar. Aradaki fark birçok ülkede 2000 yılından bu yana, kızların daha iyi, erkek öğrencilerin ise 'daha az iyi' olmalarından dolayı önemli ölçüde artmıştır. Okuma-Anlama-Değerlendirme alanında erkek öğrencilerin performansları 2000-2006 yılları arasında, sekiz OECD ülkesi İzlanda, Japonya, Yunanistan, Norveç, İtalya, Fransa, Meksika ve Avustralya'da kötüleşmiştir" denildi.

 

Fen Bilimlerinde Türkiye'de kız öğrenciler daha iyi

Fen bilimlerinde kız ve erkek öğrencilerin birçok OECD ülkesinde eşit olduğu kaydedilen araştırmada, "Yunanistan ve Türkiye'de fen bilimlerinde kız öğrencilerin performansı erkek öğrencilerden daha iyi. Altı OECD ülkesi İngiltere, Lüksemburg, Danimarka, Hollanda, Meksika ve İsviçre'de ise erkek öğrencilerin fen bilimlerindeki durumu daha ileride" ifadesi yer aldı. Raporun sonuçları şöyle özetlendi:

-Kız öğrenciler 'Okuma-Anlama-Değerlendirme' alanına erkek öğrencilere oranla daha fazla ilgi duyuyor, ancak matematik karşısında endişe duyuyorlar. Böylece kız ve erkek öğrenciler 15 yaşına doğru problem çözmede genel olarak benzer yeteneği gösterirlerken, kızlar matematik söz konusu olduğunda problem çözmede geride kalıyor. Araştırma bu farklılığı problem çözmenin matematik derslerinde ele alınış biçimine ve bazı kız öğrencilerin matematik yetenekleri konusunda duydukları endişeye bağlıyor.

-Araştırma ayrıca kız ve erkek öğrencilerin yüksek öğretim ve kariyere ilişkin tercihlerinin öğrenci yeteneklerinden çok sosyal kalıpları yansıttığına dikkat çekiyor. Örneğin erkek öğrenciler "bilgisayar" bölümlerini tercih ederken kız öğrenciler tıp, kimya, biyoloji gibi 'yaşam bilimlerine' yöneliyorlar. Ancak beklenenin tersine, kız ve erkek öğrencilerin yaşam bilimlerindeki performansları hemen hemen eşittir.

 

"Öğretmenler okullarda kız-erkek eşitliğini daha fazla teşvik edebilir"

Raporda, "Öğretmenler okullarda kız-erkek öğrencilerin eşitliğini daha fazla teşvik edebilir. Bunu öğrencilerin kendilerine güveni oluşturma ve onları motive etme yoluyla gerçekleştirecekleri gibi onların beklentilerini yeniden değerlendirmelerini sağlamakla da yapabilirler" denildi. Raporda uygulamanın hem ailelerde hem toplum çapında politika olarak yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ise raporun sonucuyla ilgili değerlendirmesinde, "Ülkelerin çoğunun kız ve erkek öğrencilerin okuldaki önemli konularda aynı seviyede olmasından gurur duymaları için nedeni var. Ancak devam eden cinsiyet streotipleri karşısında hoşnut olamayız. 'Okuma-anlama-değerlendirme alanı erkek öğrenciler için değildir', ya da 'matematik kızlara göre değil' tezinde ısrar edilmesine izin verilmemelidir. Yoksa insani potansiyel için maliyeti ağır olur" dedi.