SBS'de başarının sırrı

Fen Bilimleri Dershaneleri Rehberlik Birimi uzmanları, SBS'ye girecek öğrencilere, daha başarılı sonuç alabilmeleri için test çözme teknikleriyle ilgili ipuçlarını anlattılar.

29 Mayıs 2009 Cuma, 08:43

Fen Bilimleri Dershaneleri Rehberlik Birimi uzmanlarından SBS'de başarılı olma taktikleri;

SBSde soruların zorluk dereceleri

Çok kolay: yüzde 10

Kolay: yüzde 20

Normal: yüzde 40

Zor: yüzde 20

Çok zor: yüzde 10

Sınava hangi testten başlamalı:

Testlerin çözüm sırası, öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içersinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır. Genel ilke, en başarılı olunan testten başlanmasıdır.

Soruları çözerken:

Öğrenilen konularla ilgili yeterince bilgi sahibi olmalısınız. Bunun için konu tekrarı yapmalısınız.

Konuyla ilgili çözümlü soru örneklerini incelemeli ve yeteri kadar soru çözmelisiniz.

Çözemediğiniz ya da yanlış çözdüğünüz her sorunun doğru yanıtını mutlaka öğrenmelisiniz. Aksi takdirde hatalı sonuçları tekrarlamak durumunda kalabilirsiniz.

Soruları okumadan kolay ya da zor diye yargılamamalısınız. Her sorunun kendine özgü bir mantığı vardır ve test çözerken kendi mantığınıza göre değil, sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz.

Soru ile ilgili verileri tam okuyarak sorunun çözümünü yapmalısınız.

Soru çözerken hızınızı kontrol etmek amacıyla yanınızda saat bulundurmalısınız. Bu sizin zamanı kontrol etmenizi sağlayacaktır.

Soru köklerini okurken olumlu ve olumsuz ifadeleri, altı çizili ve kalın karakterlerle yazılı ifadeleri daha dikkatli okumalısınız.

Sayısal soruları işlem yaparak çözmeye, sözel soruları da önce soru köklerini okuyup önemli ifadelerin altını çizerek çözmeye çalışmalısınız.

Soru içinde geçen ana düşünceyi yakalamanıza yardımcı düşüncelerden yararlanmayı bilmelisiniz. Bunlar; koyu puntoyla yazılmış ve, herhalde, sık sık, bazen, altı çizili, değildir, zaman zaman, olamaz, bazen, en az, en çok, hiçbir zaman, birbirinden farklı, birbirine benzer, asla, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düşünce, yan düşünce, tırnak içinde gibi ipuçlarıdır.

Soruları okurken dudak kıpırdatarak okumaktan uzak durmalısınız. Çünkü bu, okuma hızınızı kesebilir. Okuduğunuz her sözcüğün altını çizmemelisiniz, önemli sözcük ya da sözlerin altını çizmeniz yeterli olacaktır.