Eğitim- İş'ten ortaklık çağrısı

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'nde son 3 yıldır sorun yaşandığı gerekçesiyle, eğitim sendikaları başkanlarına mektup göndererek, "Tabanının özlemlerini giderecek bir yönetmelik taslağı hazırlamak üzere, sendikaların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulması" önerisinde bulundu.

23 Ağustos 2008 Cumartesi, 06:47

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen başkanlarına birer mektup göndererek, yönetici atama yönetmeliğinin çıkartılması konusunda işbirliği teklifinde bulundu. Adıbelli, mektupta, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nin Yönetici Değerlendirme Formu’nun da Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğuna işaret ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliklerin hazırlanmasında tabandan gelen taleplere kulaklarını “tıkadığını” söyledi.

"Tabanımızla hükümeti bile değiştirebiliriz"

Adıbelli, “Aileleriyle birlikte milyonlara ulaşan işkolumuz tabanı, kanımızca Bakan bir yana, Hükümet değiştirebilecek potansiyele sahiptir. Ancak bu büyük potansiyele rağmen emek tabanı, emek örgütlerinin bir arada hareket edememesi nedeniyle siyasi otorite tarafından suistimal edilmektedir” dedi. Sendikaların kendilerini var eden bir rekabet içerisinde olmalarının doğal olduğuna işaret eden Adıbelli, bugün karşı karşıya olunan “sıra dışı” tablonun ise tabanı umutsuzluğa sevk ettiğini ve sendikalara olan güveni sarstığını kaydetti.

Adıbelli, “Bu olumsuz tablo, örgütlü ya da örgütsüz kamu çalışanları ile sıradan yurttaşın gözünde sendikaları ‘aciz’ menfaat grupları haline sokmaktadır. Sendikaların salt sendikal çıkarları için çalışan, en fazla dernekler kadar etkili yapılar olarak algılanmaya başlaması, önümüze ‘güç birliği’ ile aşılması zorunlu ‘olağanüstü’ bir gündemi dayatmaktadır. Okullarımızda bugün içine düşülen ve emek tabanını mutsuz eden, çalışma huzurunu yok eden karmaşanın çözümü için şahsınız aracılığıyla emek örgütünüze çağrı yapıyoruz. Yaşadığımız sorunu sendikal rekabet alanından çıkaralım, ortak ve kararlı bir tutum ortaya koyalım” önerisinde bulundu.

Dayatmalara karşı örgütlü mücedele

Adıbelli, “acil olarak” tabanının özlemlerini giderecek bir yönetmelik taslağı hazırlanması gerektiğini kaydederek, “Ülke genelinde örgütlü emek örgütlerinin konunun uzmanı temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmasını öneriyoruz. Yönetici tespitinde, çalışan eğiliminin de atamalar sürecine yansıtılabileceği, yeni bir yönetmelik taslağı hazırlayabilir, asgari müştereklerin ifadesi olacak çalışmayı Bakanlığa sunabiliriz” dedi.

Adıbelli mektubunda, bu tür bir olasılıkta Bakanlığın “çözümsüzlüğü dayatamayacağını” düşündüğünü kaydederek, dayatma yapılması halinde ise kamu çalışanlarının “örgütlü mücadele tarihinin en kararlı direniş mücadelesini” sonuç alınıncaya dek ortaya koymak zorunda olduğunu ifade etti. Adıbelli, başkanların katkı ve önerilerini 26 Ağustos Salı gününe kadar beklediğini bildirdi.

"Eğitimin kalitesi düşüyor"

Eğitim-İş Genel Başkanı Adıbelli, sendika başkanlarına yaptığı çağrı ile ilgili olarak  yönetici atama yönetmeliğinin defalarca yargı tarafından durdurulduğuna dikkat çekti. Adıbelli, sendika başkanlarına “Birlik olalım, bozulmayacak, mahkemeye taşınmayacak bir yönetici atama yönetmeliğini birlikte çıkartalım” önerisinde bulundu. Eğitim alanında 15 bine yakın yönetici açığı bulunduğunu ifade eden Adıbelli, “Eğitimin kalitesi yavaş yavaş düşüyor. Eğitim sendikaların görevi eğitimin kalitesini artırmak. Ortak olmalıyız. Bu işi birlikte çözeriz” dedi.