Yörük obaları kurtuldu

Ege ve Akdeniz yaylalarının buluşma noktasını oluşturan Fethiye'deki Üzümlü Dağları'na kurulmak istenen çimento ve kireç tesisleri yargı kararıyla durduruldu. Yeşilüzümlü Yöresi Kalkınma ve Yeşili Koruma Derneği, Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği ve Yeşilüzümlü ve İncirköy yöresi halkının, yüzlerce yıldır 'yörük obası' olan ormanlık yaylaları kurtarmak için açtıkları davada Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

23 Ağustos 2008 Cumartesi, 06:32

Dava konusu tesisler için Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED Gerekli Değildirraporu vermiş, böylece yeşili, suları ve doğal dokusu ile çok özel çevre zenginliklerine sahip Üzümlü yaylalarını cehenneme çevirecek yatırımların önü açılmıştı.

Bölge halkının mimarlarla birlikte mahkemeye verdikleri dilekçede ise yöremizde kurulmak istenilen Çimento Fabrikasının yanı sıra Kireç Fırını için de ÇEDin zorunlu olduğu savunularak şunlar vurgulanmıştı; Bölgede bu tür tesisler ekolojik sistemi, çevreyi, bitki örtüsünü, tüm canlıları geri dönülemeyecek şekilde olumsuz etkileyecektir...

Zeytinciliğin Islahı ile ilgili 3573 sayılı kanunun 20. maddesindeki Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez hükmünü de anımsatan davacılar, planlanan tesislere 500 metredeki zeytinliklerin görmezden gelindiğini belirtmişlerdi.

Bütün bu itirazları haklı bulan mahkeme, kurulması planlanan kirletici tesislerin bitki örtüsü, tarımsal alanlar ve yaşam kalitesi üzerinde önemli çevresel etkilerinin olacağına, bu nedenle ÇED raporu gerektiğine karar verdi. Aynı gerekçeyle tüm izin işlemlerinin de yürütülmesini durdurdu...

Şimdi Üzümlü yaylalarında gözler artık ÇED raporu hazırlayacak uzmanlara çevrilmiş durumda. Eğer bilim insanlarımız da en az köylüler kadar yurtsever olurlarsa, obamız kurtulacak; doğamız kuşaktan kuşağa yaşayacak...