SBS'de hastalığı olan öğrenciye kolaylık

Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) girecek diabet, astım, tansiyon ve epilepsi hastalığı olan öğrencilerin sınav anında ilaç kullanmaları ve tuvalet ihtiyacının karşılanmasında kolaylık gösterilecek.

30 Mayıs 2009 Cumartesi, 07:45

Milli Eğitim Bakanılığı'ndan yapıan açıklamada  Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) girecek  sürekli hastalığı olan öğrencilere kolaylık sağlanacak. Diabet, astım, tansiyon ve epilepsi hastalığı olan öğrencilerin sınav anında ilaç kullanmaları ve tuvalet ihtiyacının karşılanmasına sınav görevlilieri yardım edecek.

Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde doğrudan güneş almayan sıralara oturtulmaları sağlanacak.

 

Braille alfabeli soru kitapçığı

Bakanlıktan yayınlanan genelgeye göre, görme yetersizliği olan öğrenciler, miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurlarının dışında kalan az gören öğrenciler ile görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecek.

Ayrıca ilk defa bu yıl başlatılan uygulama ile başvuru döneminde talepte bulunan görme yetersizliği olan bazı öğrencilere isteklerine uygun olarak CD ile sesli sınav yapılacak. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu şekilde sınava girecek öğrenciler için söz konusu sınav CD'lerinin çalışacağı bilgisayar, kulaklık ve diğer araçları hazır hale getirecek. Sınav anında herhangi bir sorun yaşanmaması için önceden sistem denenerek gerekli önlemler alınacak. Bu öğrencilerin salonlarında kodlayıcı ve okuyucu görevlendirilerek soru kitapçığı görevlilere teslim edilecek.

Ayrıca, başvuru döneminde kabartma baskılı (Braille Alfabesi) soru kitapçığı tercihinde bulunan öğrencilerin sayısı yeterli olmadığından bu dönem talebin yerine getirilemeyeceği duyuruldu. Bu öğrencilerin daha önceden olduğu gibi resim, şekil ve grafik içeren soruları yazılı olarak tasvir eden soru kitapçığı ile sınavı yapılacak. Az gören öğrencilere de 18 punto soru kitapçığı ve cevap anahtarı dağıtılacak.

İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecek. Ruhsal ve duygusal yetersizliği olan öğrencilerden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Atipik Otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluğu ile bedensel yetersizliği olan öğrencilerden yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde yetersizliği olan ya da uzuv kaybı olan öğrenciler de tek kişilik salonlarda sınava alınacak.

 

SBS

SBS'nin ilköğretim 6'ncı sınıflar için 13 Haziran 2009 Cumartesi, 7'nci sınıflar için 7 Haziran 2009 Pazar, 8'inci sınıflar için 6 Haziran 2009 Cumartesi günü tüm yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da, aynı anda, merkezi sistemle gerçekleştirilecek.

Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonlara alınacak.

Genelgeye göre, öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanıyla sınava alınacak. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü öğrenciler hariç en az ik öğrenci sınıfta tutulacak.

Öğrenciler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecek. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacak. Öğrenciler de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecek.

Soru kitapçıkları A ve B olmak üzere iki ayrı türde olup, öğrencilerin kitapçık türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretleyip işaretlemediklerini salon görevlileri kontrol edecek. Sınıfta unutulan, öğrenci tarafından götürülen ya da sınav güvenlik torbalarından çıkmayan evraktan salon görevlileri sorumlu olacak. Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecek.

Sınav başvuru tarihinden sonra başka il ve ilçelerdeki okullarda nakli olan öğrencilerin durumları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, öğretim görmekte oldukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında sınava alınmaları sağlanacak. Tarım işçilerinin çocukları için de aynı uygulama gerçekleştirilecek.