CHP'li Ayhan'dan maden sorusu

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Maden Yasası'nın ve "Madencilik Faaliyetlerine İzin Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiği tarihten Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına kadar geçen sürede askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde verilen maden arama ruhsatı izinlerini sordu.

31 Mayıs 2009 Pazar, 07:35

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ocak 2009 tarihinde verdiği kararla "Orman ve ağaçlandırma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, sit alanları, tarım ve mera alanları, kıyı ve sahil şeritleri, su havzaları ve su kaynakları, turizm gelişim ve koruma bölgeleri, askeri yasak bölgeler ve diğer doğal ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanları yüzde 2 vergi karşılığında yabancı sermayeli şirketlere ve yerli şirketlere" açan Maden Yasası'nın 7'nci maddesini iptal ettiğini hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ve Danıştay 8'nci Dairesi'nin 15 Mayıs 2009 tarihli iptal kararıyla 21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetlerine İzin Yönetmeliği'nin yasal dayanağının ortadan kalktığını belirten Ayhan, Enerji Bakanı Yıldız'a, yasa ve yönetmeliğin çıktığı tarihten iptal kararlarına kadar geçen sürede "orman, özel çevre, milli parklar, tarım alanları, mera alanları, su havzaları, sulak alanlar, kıyı alanları, sahil şeritleri,kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde verilen maden arama ruhsatı izinleri"ni sordu.

Selçuk Ayhan Bakan Yıldız'a şu soruları yöneltti:
"Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, faaliyette bulunduğu bölgeleri çevre ile uyumlu hale getirmediği belirlenen şirketler var mıdır? Varsa sayıları ve isimleri nedir? Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen şirketler hakkında hükümetinizce ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır? Madencilik Faaliyetlerine izin yönetmeliği 2005 yılında yürürlüğe girerken, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması yönetmeliğinin yürürlüğünün 2.5 yıl geciktirilmesinin nedeni nedir?Bergama Ovacık Altın Madeni, Kışladağ, Efem Çukuru, Artvin Cerattepe, Kaz Dağları ve diğer alanlarda yürütülen madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve izinlerinin iptal edilmesi konusunda bakanlığınızca bir çalışma başlatılmış mıdır?"