Gözler Meclis'te

Meclis'te bu hafta gözler yine üç haftadır muhalefet engeline takılan ve yasalaştırılamayan Türkiye ile Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ve ihale işlemlerine ilişkin tasarıda olacak.

31 Mayıs 2009 Pazar, 09:13

Meclis yoğun bir haftaya daha giriyor. 1 Temmuz'a kadar iktidarın belirlediği yasa tasarı ve teklifleri yasalaştırmak için fazla mesai yapacak olan Meclis Genel Kurulu, geçen hafta sağlanan uzlaşma çerçevesinde bu hafta 2 Haziran Salı günü sözlü soru ve diğer denetim konularını görüşmeyecek. Genel Kurul Salı günü 15.00-21.00, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü de 11.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.


Mayın tasarısı Salı günü Genel Kurul'da

Bu haftanın en önemli gündem maddesi ise üç haftadır muhalefet engeline takılan Türkiye ile Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ve ihale işlemlerine ilişkin tasarı olacak. Geçen hafta Perşembe günü iktidarla muhalefet arasında 2'nci maddeyle ilgili tekriri müzakere yapılması konusunda sağlanan anlaşmanın ardından bu hafta Salı günü Genel Kurul'da, tasarının 2'nci maddesinin yeniden görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul, 2 Haziran Salı günü açıldıktan sonra gündeme geçilecek. Görüşmeleri yarım kalan tasarılar, gündemin ön sırasında bulunduğu için doğrudan tasarının görüşmelerine geçilecek. Yürürlük ve yürütme maddelerinin görüşülmesinden sonra, tasarının tümünün oylamasına geçilmeden önce birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili ara verecek. Arada, TBMM Danışma Kurulu toplanarak, Hükümetin tekriri müzakere önerisinin Genel Kurula sunulmasını önerecek.

Genel Kurulda bu öneri tartışmaya açılacak ve milletvekillerinin oyuna sunulacak. Önerinin kabul edilmesi durumunda tasarının 2. maddesi yeniden görüşmeye açılacak. Yeniden görüşüldüğü için de madde üzerinde önergelerle değişiklik yapmak mümkün olabilecek.


Madde ne getiriyor?

Tasarının 2. maddesine göre, mayın temizleme ihalesi; Hazineye ait veya Maliye Bakanlığı'nca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazine'ye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak. Ayrıca söz konusu alanda bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esasları Maliye Bakanlığı tespit edecek.

Genel Kurul'da mayın tasarısının yasalaşmasının ardından Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın kurulmasına ilişkin tasarının da ele alınması bekleniyor.


Komisyonların gündemi yoğun

Bu hafta komisyonların gündemi de yoğun olacak. Adalet Komisyonu'nda 3 Haziran'da Çek Kanun Tasarısı görüşülecek. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ise 4 Haziran'da Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanunun Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ele alınacak. Milli Eğitim Komisyonu'da da 3 Haziran'da Ankara'da Turgut Özal Üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı görüşülecek.

Bu hafta ayrıca helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da 2 Haziran'da toplanarak Yazıcıoğlu'nun akrabası Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil ile THY Teknik A.Ş Tasarım Geliştirme Müdürü Kemal Yıllıkçı'yı dinleyecek.