"Yargı mutlaka bağımsız olmalıdır"

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yargının mutlaka bağımsız olması gerektiğini ifade ederek ''Eğer yargı bağımsızlığını kaybederse mutlaka siyasallaşır'' dedi.

31 Mayıs 2009 Pazar, 13:19

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Okurları (CUMOK) İzmir örgütlenmesince düzenlenen ''Çağdaş Demokrasi'' konulu söyleşideki sunumunda, insanların, çağdaş demokrasinin getirdiği huzur ve güven içinde temel hak ve özgürlüklere sahip ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayan bir rejimde yaşamalarını arzu ettiklerini söyledi.

Çağdaş demokrasilerde iktidarların eleştirilmesinin ve yurttaşların, kendi temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde, daha iyi olduğunu düşündüklerinin iktidara gelmesi için çaba sarf etmesinin bir hak olduğunu ifade eden Kanadoğlu, iktidarı eleştirmenin bir suç haline getirildiği bir rejimin çağdaş demokrasi olamayacağını belirtti.


Anayasa değişikliği

Bir ülkede sadece 4 ya da 5 yılda, özgür bir biçimde seçime gidiliyor olmasının, o ülkeyi çağdaş demokrasiye sahip yapmayacağını savunan Sabih Kanadoğlu, ülkenin çağdaş demokrasi olabilmesi için öncelikle laik devlet ilkesinin, hiç bir grup, siyasi parti veya kişiler tarafından inkar edilmemesi ve bu ilkeye uygun davranılması gerektiğini söyledi.

Kanadoğlu, bugün Türkiye'nin, Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden 10'unun oyu ile ''laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmuş bir siyasi parti tarafından yönetiliyor'' olduğunu ifade etti.

Kanadoğlu, bu koşullar altında yapılmak istenen anayasa değişikliklerine karşı çıkacaklarını dile getirerek, ''Karşı çıkacağız, çünkü Türkiye'yi fazla ilgilendirmeyen 2-3 değişiklikle, bazı kendi siyasi çıkarları için gizlenmeye çalışılan bir anayasa değişikliğine gidilmek isteniyor'' dedi.

Yargının mutlaka bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Kanadoğlu, ''Eğer yargı bağımsızlığını kaybederse mutlaka siyasallaşır. Tarih, siyasallaşmış ve bağımsızlığını kaybetmiş bir yargının, aslında her zaman ifade ettiğim gibi bir bumerang gibi onu kendisine bağlı bir hale getirmeye çalışanları vurduğuna ilişkin örneklerle doludur. Tarihten ders alınmasında yarar var'' diye konuştu.