TSK'nin mayın temizleme konusunda dediği olacak mı?

AKP, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi yasa tasarısına, Genelkurmay Başkanlığı'nın ''işin NAMSA üzerinden yapılması'' önerisinin konulması üzerinde çalışıyor.

01 Haziran 2009 Pazartesi, 10:24

Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi yasa tasarısına ilişkin muhalefet partilerin temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, tasarının bu hafta Genel Kurulda görüşülmesi konusunda kendileriyle mutabakatları olduğunu, tasarının ''ihale işlemleri''ni düzenleyen 2. maddenin tekriri müzakeresi konusunda Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün talebinin TBMM Başkanlığı'na iletildiğini hatırlattı.

Bozdağ, ''Biz muhalefet parti temsilcileriyle bir araya gelerek, ön görüşme yaptık. Tasarının 2. maddesi üzerinde onların önerilerini aldık, biz de kendi kanaatimizi onlara ilettik. Daha sonra, herkes konuşulanları kendi parti gruplarıyla görüşmek üzere ayrıldı. Muhtemelen yarın tekrar bu konu, Meclis gündemine gelecek'' diye konuştu.

Kendilerinin ne önerdiği sorusuna karşılık Bozdağ, şunları söyledi:
''Biz şöyle bir öneride bulunduk; Burada iki ayrı formül var; birisi hizmet alımı suretiyle mayınların temizlenmesi, diğeri ise arazinin kullanımı karşılığında mayınların temizlenmesi...Yasa tasarısında hizmet alımının konulmuş olması, öncelikle mayınların parası ödenmek ve hizmet satın alınmak suretiyle yapılmasını zorunlu kılıyor. Şimdi bir ara formül üzerinde duruyoruz. Biliyorsunuz, Genelkurmay'ın "bu işin NAMSA üzerinden yapılması'' şeklinde bir açıklaması oldu. Bunu formüle edip, bu düzenlemenin, kullanım karşılığı temizlemeden önce gelmek üzere konulması değerlendiriliyor. Bunu, Genelkurmay mı Milli Savunma Bakanlığı mı yapar, bunu bir formül olarak geliştirip araya koyalım. Eğer hizmet satın almak suretiyle bunun temizletilmesi mümkün olmadığı takdirde, o zaman bu ikinci aşama uygulanır. Yani, Genelkurmayın talepleri ve Milli Savunma Bakanlığının çalışmaları çerçevesinde bir formülasyon geliştirip; onun uygulanmasını temin edelim. Bu uygulanmadığı takdirde, diğer 3. formül uygulansın. Bizim önerimiz bu yöndedir. Ama bu nasıl bir formül olacak, bunu hukukçular, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının bürokratları, bu konuda bir çalışma yaparak hukuki altyapısını oluşturacaklardır. Şu anda bununla ilgili çalışma devam ediyor, yarın tekrar müzakere edilecek.''

Bozdağ, çalışmaların belli bir noktaya geldiğini, muhalefet temsilcileriyle ne zaman görüşeceklerinin henüz belli olmadığını bildirdi.