Gençler en çok erotik sitelerde geziniyor

BES'in internet kafe araştırmasında, "İnternet kafelere devam eden öğrencilerin yüzde 12'sinin erotik sitelere girdiği belirtiliyor, ancak yapılan gözlemlerde bu oranın çok daha üzerinde kullanıcının pornografik siteleri ziyaret ettiğini de gösteriyor."
Yayınlanma tarihi: 2 Haziran 2009 Salı, 09:02

Bağımsız Eğitimciler Sendikası, "İnternetin CHAT amacıyla kullanılması çocuk ve gençlerde yalan söyleme davranışının gelişmesine sebep olmaktadır" görüşünü savundu.

BES, sendika ar-ge birimi tarafından hazırlanan "İnternet Kafeler, Gençlik ve Sosyal Sapma Raporu"nu yayınladı. Çalışmaları ilgili mevzuat çerçevesinde ve denetim altında gerçekleştiğinde internet kafelerin ileri teknoloji ve bilgiye ulaşmada öncülük yapabileceğine değinilen raporda, "Fakat bugünkü çalışma şekliyle internet kafelerin çocuk ve gençlerin sosyal sapma ile karşı karşıya kalabilecekleri, toplumun sosyal kabul görmüş ve yaşama tarzının parçası olmuş, değer ve davranışlarından uzaklaşma sonucunu yaratabileceği söylenebilir" denildi.

Chat yalancı yapıyor!

İnternet kafelerin düşük maliyetli teknoloji sunma, öğrencilerin bilimsel gelişmeleri takip edebilme gibi olumlu katkıları bulunduğunu belirten BES, olumsuz yönleri ise, "Kahvehane kültürünün bir devamı olarak algılanmaktadır. Ailesi ile duygusal bağları zayıf, kendisini topluluk içinde değerli hissetmeyen, okul başarısı düşük çocuklar ve gençlerin tercih yeri olan internet kafeler, buralardan gerçek amacı doğrultusunda yararlanmak isteyen öğrencileri olumsuz etkilemektedir, öğrencilerde aşırı para harcama davranışı geliştirmektedir. Çocukların zararlı madde alışkanlıklarına yakalanmalarına neden olmaktadır. Öğrencilerde okul olarak oluşturmaya çalıştığımız güven, açıklık, samimiyet, şeffaflık gibi olumlu özellikler sanal dünyanın etkisiyle güvensizlik, kapalılık, gizlilik kendini saklama ve yalan gibi olumsuz tutum ve davranışlara dönüşmektedir. Öğrenciler CHAT yaparken YALAN söyleme davranışını kolayca kazanabilmektedir" diye sayıldı.

Erotizm ve pornografi

Araştırmada internet kafe müdavimleri ya da yeni müşteriler pornografi konusunda uyarılırken şöyle denildi:

"İnternet kafeler, faydalı birçok amaç için kullanılabileceği gibi, kişilerin bu mekanlar vasıtasıyla sapma göstermeleri, yani, toplumsal açıdan kabul görmüş değer ve normlardan uzaklaşmaları da söz konusu olabilmektedir. İnternet vasıtasıyla gençlerin sapma davranış göstermeleri söz konusu olduğunda ilk akla gelen konulardan birisi cinsellik-pornografi olmaktadır. Günlük yaşamda karşılığı olmayan bazı güdülerin giderilmesi, sanal dünya kullanılmak suretiyle gerçekleşebilir. Bu güdülerden en ağırlıklı olanı cinselliktir. İnternet kafeye devam edenlerin, buradaki aktivitelerine bakılacak olursa yüzde 12'sinin erotik sitelere girdiği dikkat çekmektedir. (Bölükbaş, 2003, 77). Ancak, yapılan gözlemlerde bu oranın çok daha üzerinde kullanıcının, pornografik siteleri ziyaret ettiği görülmektedir. İnternette önemli bir yer işgal eden erotizm-pornografi siteleri, her türlü sapkınlığa, sömürü ve istismara açık, cinsel şiddet, taciz, ensest ilişkiler, çocuk pornosu, teşhircilik ve sapıklık gibi birçok olumsuz unsuru sergilemektedir. Yapılan araştırmalara göre, internet kullanıcılarının yüzde 15'inin, seks içerikli chat odalarını ve porno sitelerini ziyaret ettiği tespit edilmiştir. İnterneti seks amaçlı kullananların yüzde 9'u ise ekran karşısında haftada 11 saatten fazla geçirmektedir."


Türkiye'de internet kullanımının yüzde 67,5'i kafelerden

BES, halen Türkiye genelinde 8 bini kayıtlı 12 binin üzerinde internet kafe bulunduğunu, Türkiye'deki internet kullanımının yüzde 67.5'inin internet kafeler üzerinden gerçekleştiği kaydedildi.

BES geçen yıl konulan yasaklara uymadığı belirlenen bin 241 kafenin ruhsatının iptal edildiğini kaydederken Genel Başkan Gürkan Avcı da "Hızlı bir şekilde hayatımıza giren internet aynı zamanda yarınımızın teminatı olan gençlerimizi de tamamen kontrolü altına almıştır. Çocuklarımızın büyük bölümünün yaz boyunca internet kafelerden çıkmayacağını biliyoruz. Bu konuda hızlı bir önlem alınmasının artık zamanı geldi de geçti" dedi.

Türkiye Avrupa rekortmeni çıkmıştı

Geçen hafta içinde açıklanan bir araştırma Türkiye'nin internet kullanıcı sayısı açısından Avrupa yedincisi olmasına karşın internet başında geçirilen saatler ve ziyaret edilen sayfa adedi kategorilerinde birinci olduğunu ortaya koymuştu. Dijital ölçümler alanında önde gelen kuruluşlardan ComScore Inc. Türkiye'deki internet kullanıcılarının davranışlarına ilişkin raporunu geçen hafta yayınladı. Buna göre, nisan ayında Türkiye'de 15 yaş üzerinde 17.8 milyon insan internet kullandı. Bu arada, internet başında geçirilen ortalama süre açısından Türkiye, 32 saat ile birinciliği elde etti. Türkiye, kullanıcı başına girilen sayfalar açısından da birinci sırada bulunuyor. Avrupa'nın en çok İnternet kullanıcısı olan ülke, 40 milyon ile Almanya oldu. Almanya'yı 36.8 milyon ile İngiltere, 36.3 milyon ile Fransa izledi.

Kullanım süresinde Türkiye birinci

Aynı araştırma, internet başında geçirilen saatler açısından Türkiye'nin, 32 saat ile birinci olduğunu ortaya koydu. Türkiye'yi 29 saat ile İngiltere ve 28 saatle Fransa izledi. Ziyaret edilen sayfa sayısı açısından da Türkiye, kişi başına ortalama 3 bin 44 sayfa ile önde bulunuyor. Türkiye'de internet kullanıcıları, en çok Google'a giriyor. Nisan ayında Türkiye'de 16 milyondan fazla kullanıcının Google'a bağlandığı kaydedildi. Raporda, 15.5 milyon kullanıcının Microsoft anasayfasını ziyaret ettiği Türkiye'de, 12.8 milyon kullanıcının da Facebook'a bağlandığı yer aldı.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.