Doğalgaz ithalatına kontrollü serbestlik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz ithalatının, mutlaka kontrollü bir şekilde serbest bırakılacağını bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 5 Haziran 2009 Cuma, 12:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM'deki yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili teklifin yasalaşması çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, ''Neredeyse özel sektörün (şu da olsaydı daha iyi olurdu) demeyeceği bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını'' belirtti. Yıldız, şöyle konuştu:
''Burada güneş, biyokütle, jeotermal gibi ve güneşin 3 tane modelinin uygulanabileceği bir yapı kapsanmaya çalışılıyor. Bunların yerli kaynaklarla yapıldığı takdirde firmaların alabilecekleri fiyatı daha da yükselten, teknoloji transferini de ihtiva eden önemli bir çalışma. Tanımlanmamış herhangi bir enerji kaynağı varsa, bu kaynağın da tanımlanması konusunda bakanlar kurulu değerlendirme yapabilecek. Boşluk oluşturmayacak bir yapı oluşturmaya çalıştık. Kanunlaşma sırasında da yine olabilecek bütün yapıcı görüşleri değerlendireceğiz.''

Kerkük Yumurtalık'tan petrol ihracatının başladığı hatırlatılarak ''anlaşmaların Irak Merkezi Hükümeti ile mi Kuzey Irak'taki Yerel Yönetim ile mi yapıldığı'' yolundaki bir soru üzerine, Irak'ta hidrokarbon yasasının henüz çıkarılmadığını ve bu konuda Kuzey Irak Yerel Yönetimi ile Merkezi Hükümet arasında tam bir mutabakat bulunmadığını hatırlattı.

Yıldız, şöyle devam etti:
"Ancak biz TPO, TPIC, Shell ile birlikte doğal gaz master planı ile alakalı bir çalışmamız var. Özel sektörün değişik firmalarının orada çalışmaları var. Bu çalışmaları destekliyoruz. Nabucco'nun gaz tedariki ile alakalı yapılan çalışma, biz şu anda bunu Irak olarak tanımlıyoruz, Türkiye'nin stratejik önemini artıran, vurgulayan bir yapı. Irak'ta yapılan çalışmaların Türkiye'nin stratejik gücünü artıracağı kanaatindeyiz. Orada bir operatör, bir işletmeci olarak doğal gazın kaynağına ulaşmada özel sektör ile birlikte yapacağımız çalışmanın, ülkenin primer enerji kaynaklarının tedarikinde faydalı olacağına inanıyorum. O da önemli bir arz ülkesidir."

Irak'ta Doğalgaz ithalatı

Bazı firmaların Irak'tan 10 milyar metreküp doğal gaz ithal etmek istediği, ancak Türkiye'de ithalat artarken tüketimde de bir daralma yaşandığı belirtilerek, bu durumda doğal gaz ithalatında bir sınır olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Yıldız, hangi firma olursa olsun, Irak'ta, Azerbaycan'da, herhangi bir ülkede, bir gaz tedarikiyle ilgili yapacağı herhangi bir operasyonun destekleyicisi olacaklarını vurguladı.

Özellikle petrol ve doğal gaz ile alakalı bütün yatırımlar kamu eliyle yapılamadığına işaret eden Yıldız, Türkiye'nin startejik önemini ve kaynak çeşitlendirilmesini ön planda tuttuklarını belirterek, şunları söyledi:
''Bizim enerji stratejimiz açısından, kaynağı çeşitlendirmek ve aynı kaynağın güzergahını çeşitlendirmek temel ilkelerimizden biri. Irak bu anlamda alışveriş yaptığımız bir ülke değil. Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, çok uzun zamandan beri işletmede değil. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından daha yüksek kapasiteye sahip. Bunun bir transit ülkesi olması haricinde, Irak'a karşı pozisyonumuzda, aynı zamanda oradaki girişimcilerimizin 35 tane temel şirket arasında bulunup, orada mutlaka üretimle ilgili bir pozisyonumuz olmasını istiyoruz. Bu konudaki desteklerimize devam ediyoruz.''

Türkiye'de doğal gaz pazarının genişletilmesi ile ilgili çalışma yaptıklarını, ithalat ile tüketim arasında denge kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Yıldız, doğal gaz piyasasının düzenlenmesi ile ilgili yeni bir kanun tasarısı bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
''Türkiye tercihlerini temel olarak yapmak zorunda. 'Al ya da öde' yükümlülükleri, bizim için önemli ve yıllara sari anlaşmalar. Bu anlaşmaları dikkate alarak, Türkiye'nin en fazla faydayı sağlayacağı bir konfigürasyonu sağlamamız lazım. Bu, kaynak çeşitlenmesine mani bir hal almaması lazım. Onlar arasındaki ince çizgiyi tutturmamız lazım. Bu hesap işi ve üzerinde çalışıyoruz.''

Bakan Yıldız, bakanlık müsteşarının atanmasıyla ilgili soru üzerine de bununla ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanı'nın tensibinden sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.