"TCK'de cinsel ayrımcılık var" itirazına ret

Anayasa Mahkemesi, "Türk Ceza Yasası'nda cinsiyet ayrımcılığı yapılıyor. 103'üncü maddenin 3 numaralı fıkrası Anayasa'ya aykırı" şeklindeki itirazı reddetti. Mahkemenin kararına üyelerden Fulya Kantarcıoğlu karşı çıktı.
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2009 Çarşamba, 09:17

İzmir Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, "Türk Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinde çocuklara cinsel istismarda bulunanlara verilecek cezalar düzenleniyor. Buna göre çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Ancak cinsel istismar suçunu işleyen kişi üvey baba ise bu ceza yarı oranında artırılıyor. Yasanın cinsel istismar suçunu sadece üvey babanın işleyebileceği varsayımıyla maddede sadece üvey babaya yer vermesi, üvey anneden söz etmemesi cinsel ayrımcılıktır ve Anayasa'ya aykırıdır. Bu hükmün iptal edilmesi gerekir" dedi. Mahkeme bu itirazı görüşüp 1'e karşı 10 oyla reddetti.

Üyelerden Fulya Kantarcıoğlu, yerel mahkemenin itirazı doğrultusunda, Türk Ceza Yasası'nın ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesini savundu. Kantarcıoğlu, karşı oy yazısında şunları kaydetti:

"Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin itiraz konusu 'üvey baba' sözcüklerinin yer aldığı üçüncü fıkrasında, aynı suçu işleyen üvey baba ile üvey anne arasında ayırım yapılarak suçun üvey anne tarafından işlenmesi durumunda, bunun artırım nedeni kabul edilmemesi eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Aile üzerinde nüfuz kullanan kişinin, çoğunlukla baba olduğu düşüncesi de varsayıma dayandığından bu eşitsizliğin gerekçesi olarak kabul edilemez.

Öte yandan, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesi, eşitlik temelinde adaletli bir hukuk düzeninin kurulup, korunmasını zorunlu kılar. Aynı suçu işleyen üvey anaya artırım nedeni uygulanmaması, üvey babaya ise artırım nedeni uygulanarak daha fazla ceza verilmesi sonucunu doğuran itiraz konusu sözcüklerin kuralda yer alması, cinsiyet farkına dayanan bir ayırımcılığa ve adaletsizliğe yol açtığından Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır."

Anayasa Mahkemesi'nin ret kararı ile Kantarcıoğlu'nun karşı oy yazısı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.